M
30/04/2021 09:01

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6/2021 xong trước 20/5

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng (xong trước ngày 20/5/2021).

Từ 4/3: Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 13 địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào một kỳ Tăng cường chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, bên cạnh việc kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, ngày 29/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6/2021 xong trước 20/5
Chi trả lương hưu tại nhà cho đối tượng thụ hưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng. Nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tháng 5,6/2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả, địa điểm chi trả để thực hiện.

Tại các điểm chi trả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí; yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Đồng thời, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tự đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

B.D

Nguồn :