M
03/03/2021 21:21

Từ 4/3: Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng gộp 2 tháng (tháng 3 và 4/2021) sẽ được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai thực hiện từ ngày 4/3/2021.

3 trường hợp đủ điều kiện để giải quyết hưởng lương hưu từ 1/1/2021 13 địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào một kỳ Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9,10 tại Hải Dương vào cùng một kỳ

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo kịp thời và an toàn cho người hưởng trong thời gian dịch bệnh, ngày 1/3/2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 946/HD-BHXH-BĐHN về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 3,4/2021 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Từ 4/3: Hà Nội chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
Trước khi thực hiện chi trả, nhân viên Bưu điện và người hưởng đều thực hiện quy trình sát khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Theo danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, sẽ có 587.576 người hưởng được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 2 tháng (tháng 3, 4/2021 - đợt 1) vào cùng kỳ chi trả tháng 3/2021 với tổng số tiền là 5.651 tỷ đồng. Thời gian chi trả hình thức tiền mặt bắt đầu từ ngày 4/3/2021 tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn.

Đối với các trường hợp duyệt mới (chuyển từ Bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xem xét duyệt và tiếp nhận trước ngày 1/4/2021), sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tháng 4/2021- đợt 2 vào ngày 5/4/2021 tại các bưu cục của bưu điện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân cũng sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 4/3/2021.

Đối với người hưởng tại địa điểm đang trong thời gian phong toả (nếu có), Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền địa phương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho người hưởng; đồng thời, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm thực hiện công tác chi trả theo đúng các quy định, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố đề nghị các điểm chi trả cần trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, nước rửa tay khô cho người hưởng; bố trí đo thân nhiệt người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; xếp ghế chờ cho người hưởng giãn cách theo quy định; bố trí chi trả, máy tính đảm bảo việc chi trả tiền cho người hưởng được nhanh chóng.

Trường hợp chưa chi trả hết tại điểm chi trả, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức chi trả tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã.

B.D

Nguồn :