M
29/08/2020 07:46

Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ chức chào cờ tại lớp, hạn chế các hoạt động tập thể khi học sinh trở lại trường
Khai giảng theo hình thức trực tuyến tại những địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Công văn nêu rõ: Ngày 11/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra kiểm tra thực tế, phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại.

Xử lý nghiêm tình trạng lạm thu

Về học phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành thống nhất quy định mức học phí cụ thể, phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid-19. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020   2021
Các địa phương ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành cũng quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục.

Đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xử lý nghiêm.

Đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo nội dung công văn, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đầu tư của các Chương trình, Đề án, Dự án… thụ hưởng qua Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các địa phương ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập…) cho các cơ sở giáo dục đúng quy định; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa cho học sinh đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng khó khăn, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2020 - 2021.

T.P

Nguồn :