M
12/05/2021 09:04

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã có công văn gửi các cấp Công đoàn huyện về việc tuyên truyền cao điểm và tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường thông tin tuyên truyền về bầu cử tới người lao động Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo phòng, chống dịch

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên yêu cầu các cấp Công đoàn chú trọng tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (đặc biệt vận động đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên thuộc Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp, giáo dục) tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, địa chỉ http://congdoanvietnam.org, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, phát động, chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn huyện đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian đi bầu cử. Các Công đoàn cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát…) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đề nghị các cấp Công đoàn lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có động công nhân lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ Công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

H.D

Nguồn :