M
09/05/2021 17:46

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã có công văn gửi tới các Công đoàn cơ sở về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Chủ động, linh hoạt để tổ chức thành công cuộc bầu cử Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri thuộc diện cách ly Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đề nghị các Công đoàn cơ sở bám sát thực hiện nội dung Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 08/02/2021 của Liên đoàn Lao động huyện về việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh: Chú trọng tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo phòng, chống dịch
Ảnh minh họa (Lương Hằng)

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử tới đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đảm bảo chính xác, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị.

Các Công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ thong tin và mạng xã hội để đăng tải tin bài trên facebook của Liên đoàn Lao động huyện, tích cực kết nối, hướng dẫn các đoàn viên công đoàn tham gia tương tác, chia sẻ thông tin về cuộc bầu cử trên các trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn các xã, thị trấn phân công cán bộ phụ trách theo dõi, bám sát địa bàn để phối hợp hướng dẫn, nắm tình hình dư luận và làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Các Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động, khu nhà trọ, tổ tự quản cần rà soát, nắm chắc doanh sách những người ngoại tỉnh có tên trong danh sách cử tri tham gia bầu cử để phối hợp với chính quyền theo dõi, giám sát, tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia bầu cử sớm, đúng luật vào ngày 23/5 và đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lương Hằng

Nguồn :