Liên đoàn Lao động quận Đống Đa

Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Căn cứ vào hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% nữ công nhân viên chức, lao động. Kết quả năm 2020 đã có 20 tập thể, 80 cá nhân tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp quận.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: 63 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa duyên dáng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”
Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao giấy khen tới các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW

Sáng nay (8/4) Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " năm 2020; phát động "Tháng công nhân", "Tháng an toàn vệ sinh lao động" và thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa dự hội nghị.

Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động năm 2020, bà Đinh Thu Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa cho biết: Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, ngay từ những ngày đầu năm Ban nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận xây dựng chương trình công tác nữ công; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với công tác phòng chống dịch covid-19.

Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Đinh Thị Lan Hương- Trưởng ban Tuyên Giáo Quận uỷ Đống Đa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW

Ban nữ công quận chỉ đạo Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện phong trào và động viên nữ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi.

Căn cứ vào hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận, các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% nữ công nhân, viên chức, lao động, đồng thời giao cho Ban nữ công công đoàn cơ sở chỉ đạo phong trào vận động đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Kết quả các cấp công đoàn quận đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào chương trình công tác, từng bước đưa phong trào vào nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Mỗi chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Để phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành nghề, công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa tên gọi, xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua, phối hợp phát động trong nữ công nhân, viên chức, lao động đơn vị, như: công đoàn trường học với phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đối với các doanh nghiệp "Giỏi việc công ty, đảm việc nhà”...

Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW

Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ công nhân, viên chức, lao động ở tất cả các lĩnh vực công tác đã hưởng ứng tích cực cùng với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Phong trào thi đua đã được thực hiện trên các lĩnh vực công tác.

Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, chị em đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Trên cương vị là người quản lý, điều hành, các chị đã không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực; bám sát nhu cầu thị trường trong việc lựa chọn đối tác, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, với tấm lòng “tất cả vì học sinh thân yêu”, các chị luôn miệt mài, sáng tạo trong công tác chuyên môn, ứng dụng tin học trong giảng dạy, tiếp cận nhanh với phương pháp dạy học mới, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa trao chứng nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Trong năm 2020, toàn quận có 642 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nữ chủ trì hoặc tham gia được nghiệm thu đạt kết quả tốt, được áp dụng vào sản xuất thành công, đạt hiệu quả. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong đổi mới giáo dục được khen thưởng cấp Trung ương và Thành phố.

Nữ công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan đã tham gia nhiều phong trào, nhiều hoạt động thiết thực như: “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi”, “Xây dựng gia đình văn hoá”, tích cực tham gia các công tác xã hội, xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”…

Trong lĩnh vực công tác Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, hành chính nhà nước, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phát triển khá đồng đều. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, các chị đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao chứng nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào

Cùng với công tác chuyên môn các chị là những thành viên nòng cốt trong hoạt động nữ công. Trong gia đình các chị luôn là tấm gương sáng là chủ thể xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và học giỏi. Hằng năm đều có trên 95% gia đình công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Bên cạnh công việc cơ quan, việc gia đình, nữ công nhân, viên chức, lao động luôn chủ động sắp xếp công việc dành thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp công đoàn quận tổ chức.

Qua quá trình triển khai thực hiện, năm 2020 có trên 8000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “lao động giỏi”, có 157 tập thể, 8413 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 20 tập thể, 80 cá nhân tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp quận.

Những tập thể và cá nhân ở từng lĩnh vực là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa muôn màu đang khoe sắc của phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa. Để đạt được danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một quá trình phấn đấu kiên trì vượt mọi khó khăn, thử thách của đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, bà Đinh Thu Huyền khẳng định.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, năm 2020, tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã khen thưởng 20 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào.

Tại Hội nghị Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị " Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã khen thưởng 25 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

X. Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

(LĐTĐ) Chiều ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên ...
Sun World Ha Long ưu đãi khủng, giá vé cáp treo Nữ Hoàng chỉ còn 250 ngàn đồng

Sun World Ha Long ưu đãi khủng, giá vé cáp treo Nữ Hoàng chỉ còn 250 ngàn đồng

(LĐTĐ) Từ trung tuần tháng 11, Cáp treo Nữ Hoàng thuộc Tổ hợp vui chơi giải trí số 1 Miền Bắc Sun World Ha Long chính thức đón khách trở lại. ...
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vị phạm của tổ chức đảng, đảng viên tại các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hoá, Nam Định và Bình Dương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về vị phạm của tổ chức đảng, đảng viên tại các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hoá, Nam Định và Bình Dương

(LĐTĐ) Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 23. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính ...
Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022

Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022

(LĐTĐ) Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là cơ hội để ...
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại quận Hà Đông

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại quận Hà Đông

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không ...
Cây sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành điện

Cây sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành điện

(LĐTĐ) Những năm qua, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 sôi nổi trong toàn Công ty Điện lực Điện Biên đã ...
Tiền đạo Văn Quyết đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022

Tiền đạo Văn Quyết đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022

(LĐTĐ) Chiều 1/12, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức chương trình V-League Awards 2022 nhằm tôn vinh các cầu thủ, huấn luyện viên, ...

Tin khác

Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đề xuất để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

(LĐTĐ) Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.
Khẳng định vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp

Khẳng định vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng Năm Thức (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã và đang tích cực, chủ động phối hợp hiệu quả với Ban Giám đốc Công ty để chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ, công chức

(LĐTĐ) Chiều nay (30/11), thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn.
Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-CĐN về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân

Công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân

(LĐTĐ) Ngày 29/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 29/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 31: Cho ý kiến vào 17 nội dung quan trọng

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 31: Cho ý kiến vào 17 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Chiều nay (29/11), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 31 khóa XII. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.
Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Sáng 29/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật công tác Công đoàn năm 2022 của Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động