M
25/03/2021 16:58

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Công tác nữ công luôn được các cấp công đoàn quận Đống Đa quan tâm chú trọng. Với nhiều hình thức hoạt động phong phú của Ban nữ công, và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động quận ngày càng được khẳng định.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Ba Đình và Agribank Chi nhánh Thăng Long ký kết thoả thuận hợp tác Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu Liên đoàn lao động quận Đống Đa tặng quà Trung thu cho con công nhân lao động khó khăn
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
Liên đoàn Lao động quận tặng quà cho lao động nữ và con nữ công nhân, viên chức, lao động

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Đinh Thu Huyền, nhận thức rõ vai trò, vị trí của hoạt động công tác nữ công, những năm qua Liên đoàn Lao động quận đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, chỉ đạo, kiện toàn, thành lập mới câu lạc bộ nữ công công đoàn cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận, các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động công tác nữ công, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc trong nữ công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền trong nữ nữ công nhân, viên chức, lao động thông qua các hoạt động giao lưu thi tìm hiểu chế độ chính sách pháp luật: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Luật Bình đẳng giới…

Liên đoàn Lao động quận vận động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động lao động nữ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, nhăm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Kết quả có trên 98% công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền với những nội dung và hình thức thiết thực với trên 7000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia và trên 95% nữ công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2020.

Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”; Biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2020.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
Liên đoàn Lao động quận vận động lao động nữ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp

Kết quả lựa chọn từ cơ sở, có 20 tập thể, 50 cá nhân điển hình trong công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020; 20 tập thể, 80 nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và 50 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2020 được Liên đoàn Lao động quận biểu dương khen thưởng, 03 gia đình biểu dương cấp Thành phố.

Đặc biệt trong năm 2020, dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cấp công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong nữ công nhân, viên chức, lao động như: tổ chức đi tham quan, hội thảo, gặp mặt tặng quà, thi cắm hoa…Về phía Liên đoàn Lao động quận tổ chức gặp mặt, biểu dương 50 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu và chung khảo Hội thi “Duyên dáng áo dài" quận năm 2020. Các thí sinh đã tự tin thể hiện trình diễn trang phục áo dài truyền thống và phần thi tài năng đặc sắc, thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động.

Ngoài ra Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ và thực hiện khảo sát chế độ chính sách với lao động nữ.

“Qua tổng hợp báo cáo từ công đoàn cơ sở, đa số các chế độ chính sách đối với lao động nữ được thực hiện tại doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và nhiều công đoàn cơ sở đã xây dựng bổ sung được những khoản trong thỏa ước lao động tập thể cao hơn Luật”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đinh Thu Huyền cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đinh Thu Huyền, trong năm qua Liên đoàn Lao động quận tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở về việc thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng nhằm phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, lao động, con công nhân, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật.

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Đống Đa năm 2020 nhằm nâng cao vai trò của các cấp công đoàn trong thực hiện công tác bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua việc tạo điều kiện để nữ công nhân, viên chức, lao động được tham gia vào các lĩnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động quận cũng đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ nữ công công đoàn quận với nhiều nội dung phong phú: giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, tổ chức học cắm hoa, chiếu phim cho nữ hội viên và biểu dương cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu…Việc sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công hàng quý ngày một thu hút đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia và góp phần nâng cao hoạt động nữ công công đoàn cơ sở.

Phát huy thành tích đạt được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Đinh Thu Huyền cho biết, năm 2021, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng nhằm phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, lao động, con công nhân, viên chức, lao động theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới. Tuyên truyền Đại Hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công hàng quý, đẩy mạnh hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, sáng kiến kinh nghiệm… trong nữ công nhân, viên chức lao động.

Đặc biệt Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ 10-20 doanh nghiệp có đông lao động nữ về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Hướng dẫn công đoàn cơ sở mới thành lập Ban nữ công quần chúng và đổi mới chất lượng hoạt động ban nữ công từ quận tới cơ sở.

Trần Vũ

Nguồn :