Biến thách thức thành cơ hội

(LĐTĐ) Phân tích những điểm mới liên quan đến vấn đề lao động ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chỉ ra 3 điểm quan trọng nhất, đó là: Đình công, lao động cưỡng bức và công việc không sử dụng lao động nữ. Ngoài ra, còn có các vấn đề như thương lượng tập thể, lao động trẻ em, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương tối thiểu…
bien thach thuc thanh co hoi 100584 Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp
bien thach thuc thanh co hoi 100584 Đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên
bien thach thuc thanh co hoi 100584 Cần có chính sách tín dụng cho công nhân
bien thach thuc thanh co hoi 100584
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo

Chủ động đón nhận thách thức

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam”. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã tham gia các Hiệp định tự do thế hệ mới, trong đó có các tiêu chuẩn lao động quốc tế sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người lao động, cũng như tạo các cơ hội để tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo người lao động được tốt hơn…

Trao đổi về “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (AVFTA)”, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định: CPTPP được đánh giá là Hiệp định thương mại tự do chất lượng cao, với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay - không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như: Lao động, môi trường, mua sắm công, doanh nghiệp nhà nước, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, CPTPP thể hiện sự toàn diện và tiến bộ, bảo đảm quyền lợi thiết thực đối với mọi người dân (người dân các nước thành viên đều được hưởng lợi từ các hoạt động thương mại, đầu tư, cơ hội việc làm…).

Phân tích những điểm mới liên quan đến vấn đề lao động ở Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu chỉ ra 3 điểm quan trọng nhất, đó là: Đình công, lao động cưỡng bức và công việc không sử dụng lao động nữ. Ngoài ra còn có các vấn đề như thương lượng tập thể, lao động trẻ em, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương tối thiểu…

Cụ thể, Hiệp định CPTPP và EVFTA yêu cầu các nước thành viên có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO, đó là: Quyền tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể; xóa bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; bãi bỏ lao động trẻ em, cấm những hình thức lao động trẻ em tệ hại nhất; không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp.

Nhận định những tác động tích cực về kinh tế, lao động – việc làm, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Thị trường các nước trong CPTPP và EU có quy mô lớn, hiện đại, có tầm quan trọng lớn đối với Việt Nam. Theo đó, người lao động có cơ hội học hỏi tiến bộ khoa học - công nghệ, từ đó nâng cao trình độ tay nghề; có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, cơ hội có thu nhập cao…

Tham gia CPTPP và EUFTA sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính thế giới; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác với các nước thành viên, nhằm hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất trên phạm vi toàn cầu…

Về tác động ngành, các ngành dự kiến có mức tăng trưởng lớn là: Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt may, một số phân ngành sản xuất và dịch vụ. Đặc biệt, với các tiêu chuẩn rất cao về quản trị minh bạch, các Hiệp định sẽ góp phần giúp chúng ta tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương...

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng chỉ rõ những tác động tiêu cực đến lao động, việc làm khi Việt Nam tham gia CPTPP và EUFTA. Đó là Việt Nam có nguồn nhân lực khá dồi dào nhưng chất lượng thấp, lực lượng lao động kỹ thuật cao còn hạn chế. Về việc làm, sẽ có sự cạnh tranh giữa các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; một bộ phận người lao động sẽ mất việc làm (nhất là các ngành thâm dụng lao động). Về tiền lương: Do cạnh tranh, một số doanh nghiệp cắt giảm lao động, cắt giảm tiền lương và phúc lợi. Nguy cơ tăng khoảng cách thu nhập trong công nhân lao động.

Về chuyển dịch lao động, ông Hiểu cho rằng, sự di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị giữa các doanh nghiệp với nhau sẽ gây ra những khó khăn về sinh hoạt, nhà ở, giáo dục, y tế… gây áp lực về giải quyết việc làm. Đồng thời, quan hệ lao động có nhiều thay đổi, việc bảo vệ người lao động trở nên phức tạp hơn…

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Trao đổi về “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (AVFTA)”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến những thách thức trong việc phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là trong vấn đề đại diện, thương lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động khi Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực và những giải pháp cơ bản cần tập trung trong thời gian tới.

Đối với Công đoàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Tham gia CPTPP và EUFTA sẽ góp phần tăng nhanh số lượng lao động và các doanh nghiệp - đây sẽ là nguồn phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn dồi dào cho tổ chức Công đoàn. Người lao động sẽ có nhu cầu được tổ chức Công đoàn quan tâm đến đời sống, việc làm, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Do đó, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để Công đoàn Việt Nam tập hợp, vận động người lao động tham gia vào tổ chức của mình.

Bên cạnh đó, tham gia CPTPP và EVFTA cũng đòi hỏi hệ thống pháp luật nước ta phải hoàn thiện, phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế. Vì vậy, đây là cơ hội cho Công đoàn Việt Nam tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động để có thể thu hút, tập hợp người lao động về tổ chức mình. Đồng thời thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và Công đoàn.

Tuy nhiên, ông Ngọ Duy Hiểu cũng chỉ rõ những thách thức đối với tổ chức Công đoàn đó là lần đầu tiên vấn đề “đa Công đoàn” được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Công đoàn Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; đồng thời, vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

Từ những vấn đề nêu trên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, thời cơ và thách thức của CPTPP đối với Công đoàn Việt Nam đến cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Đặc biệt, một trong những giải pháp Công đoàn Việt Nam cần tập trung là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

127 cổ động viên thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia

127 cổ động viên thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia

127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở Đông ...
Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn ...
Phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ vừa ban hành Công văn số 46/LĐLĐ về việc phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt bằng kinh phí xã ...
Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

(LĐTĐ) Tối 1/10, người đẹp Đoàn Thiên Ân, 22 tuổi, đến từ Long An, đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam).
Nhiều giải pháp xanh bảo vệ môi trường Hà Nội

Nhiều giải pháp xanh bảo vệ môi trường Hà Nội

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, vấn nạn rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các thành phố lớn ở ...
Hà Nội: Phát động thi đua cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân

Hà Nội: Phát động thi đua cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022, đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia BHXH, bảo hiểm ...
Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

(LĐTĐ) Ngày 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao ...

Tin khác

TP.HCM: Đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản

TP.HCM: Đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản

(LĐTĐ) Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Nguyễn Văn Nên cho biết, phấn đấu đến cuối năm 2025, Thành phố cơ bản sẽ không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo Thành phố.
Kỳ cuối: Lặng thầm đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu ra Bắc vào Nam

Kỳ cuối: Lặng thầm đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu ra Bắc vào Nam

(LĐTĐ) Cùng chung vất vả với những công nhân duy tu, sửa chữa đường sắt, thì công việc của công nhân tuần đường, gác chắn cứ âm thầm, lặng lẽ và cô độc ngày đêm, không kể nắng hay mưa đang góp phần đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu hằng ngày, hằng giờ đi đúng lộ trình. Công việc này đòi hỏi sự chịu đựng, hy sinh rất lớn, đặc biệt là những nữ công nhân.
Ngành dệt may nỗ lực vượt khó

Ngành dệt may nỗ lực vượt khó

Do những bất ổn về địa chính trị, đặc biệt là xung đột vũ trang giữa Nga-Ukraine cùng những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, tình hình lạm phát tăng cao tại một số nước trên thế giới khiến ngành dệt may Việt Nam đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức khi cầu tiêu dùng thế giới sụt giảm, lượng tồn kho lớn; chi phí sản xuất, nguyên nhiên liệu tăng cao...
Kỳ 1: Để những chuyến tàu chạy êm

Kỳ 1: Để những chuyến tàu chạy êm

(LĐTĐ) Hằng ngày, đều đặn những chuyến tàu ra Bắc vào Nam phục vụ vận chuyển người và hàng hóa an toàn trên cung đường sắt là nhờ vào “ê kíp” công nhân đường sắt không quản ngày đêm, âm thầm làm việc, bất kể trời mưa, rét cắt da thịt, hay nắng chói chang… đó là những ghi nhận của phóng viên báo Lao động Thủ đô tại tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
Công nhân thuê trọ và nỗi lo mùa tựu trường

Công nhân thuê trọ và nỗi lo mùa tựu trường

Năm học mới bắt đầu, nhìn con trẻ vui bước đến trường, nhiều công nhân làm việc tại các KCN của tỉnh Thanh Hóa vừa mừng vừa lo. Hơn hết, nỗi trăn trở từ câu chuyện đưa đón con đi học đúng giờ đến các chi phí, đồ dùng học tập và nơi ăn chốn nghỉ...
Ngư dân Hà Tĩnh vượt trở ngại quyết tâm bám biển

Ngư dân Hà Tĩnh vượt trở ngại quyết tâm bám biển

(LĐTĐ) Vượt qua mọi trở ngại do dịch Covid-19, giá xăng dầu tăng cao, nay lại vào mùa mưa bão cận kề, ngư dân tại Hà Tĩnh vẫn quyết tâm ra khơi bám biển.
Lương công chức, viên chức: Mẹ giáo viên lương không đủ nuôi con

Lương công chức, viên chức: Mẹ giáo viên lương không đủ nuôi con

Vấn đề lương giáo viên thấp đã được nói tới rất nhiều, không mới, nhưng luôn nóng. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp - nhận định: Bất cập trong chế độ tiền lương và thu nhập không chỉ là câu chuyện của nhà giáo, mà còn là băn khoăn chung của người làm việc trong khu vực công.
Nhờ công đoàn, bữa ăn giữa ca của công nhân chất lượng hơn

Nhờ công đoàn, bữa ăn giữa ca của công nhân chất lượng hơn

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM có bữa ăn giữa ca hiện nay trên 20.000 đồng/phần/người. Công nhân có được bữa ăn chất lượng như thế trong đó có phần đóng góp của công đoàn.
Người lao động mong được nghỉ trước Tết Nguyên đán dài hơn

Người lao động mong được nghỉ trước Tết Nguyên đán dài hơn

Trước việc lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của người lao động và cán bộ công đoàn. Sau khi phân tích và cân nhắc, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần.
Lao động “ve chai”: Làm thế nào để an toàn khi làm việc?

Lao động “ve chai”: Làm thế nào để an toàn khi làm việc?

(LĐTĐ) Ở Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác, có một lực lượng lao động được gọi là “ve chai”, chủ yếu là phụ nữ. Họ là đội ngũ lao động không chính thức thu gom, phân loại rác thải môi trường. Tuy nhiên, nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho nhóm phụ nữ tham gia quá trình thu gom “ve chai” vẫn còn nhiều hạn chế.
Xem thêm
Phiên bản di động