M
15:43 | 13/11/2017

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XXI:

Xứng danh trường đại học chuyên ngành

Mới đây, Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đến dự, chỉ đạo đại hội. 

xung danh truong dai hoc chuyen nganh Nữ cán bộ công đoàn giàu nhiệt huyết
xung danh truong dai hoc chuyen nganh Khảo sát hoạt động CĐ ở 2 trường đại học và cao đẳng

Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017.

xung danh truong dai hoc chuyen nganh
BCH Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thời thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện; qua đó góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên toàn Trường.

Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia công tác quản lý, sát cánh với chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo, Công đoàn Trường đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi đua Nhà trường đẩy mạnh công tác thi đua nhằm đưa công tác thi đua đi vào chiều sâu và mang tính hiệu quả.

Công đoàn Trường đã tham gia cải tiến, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy trình bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể. Ban thi đua đã bám sát các công đoàn bộ phận, vận động các đoàn viên, người lao động tích cực đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp trường, cấp Bộ, đặc biệt đối với các đoàn viên công đoàn là giảng viên.

Ngoài ra, Ban Thi đua cũng luôn theo dõi việc tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên, giờ giấc làm việc của cán bộ nhân viên theo quy định của nhà trường. Kết quả bình xét thi đua của từng năm học trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, công tác thi đua của nhà trường có chuyển biến rõ rệt, số lượng các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngoài những mặt công tác như trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội còn làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn.Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được coi trọng; công tác Nữ công và các công tác khác như công tác kiểm tra, tài chính, văn phòng luôn được quan tâm.

Có thể khẳng định, các hoạt động của công đoàn đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi công đoàn viên, đưa hoạt động của các tổ công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, hiệu quả; góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, được LĐLĐ Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Hàng năm, Công đoàn Trường đều đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” và năm học 2016-2017 vừa qua, công đoàn Trường đã được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận và 100% đại biểu thống nhất thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhiệm kỳ tới với 7 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp.

Trong đó, Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội là trường trọng điểm quốc gia về văn hoá nghệ thuật, góp phần lập thành tích tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Công đoàn Trường sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn đại diện chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ổn định và phát triển.

Với sự dân chủ, trí tuệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đại hội cũng đã tiến hành Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Văn Hóa Hà Nội khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phạm Diệp

Nguồn :