M
15:46 | 22/05/2018

Tiêu chí mới về “điểm đen” tai nạn đường sắt

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Theo Nghị định này, tiêu chí xác định đâu là “điểm đen” tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt sẽ được dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại do TNGT gây ra trong vòng 12 tháng.

tin nhap 20180522001642 Tổ chức phân luồng nhiều tuyến đường phục vụ thi công đường sắt trên cao
tin nhap 20180522001642 Bỏ quy định nhân viên đường sắt phải kiểm tra chức năng sinh lý
tin nhap 20180522001642 Quy định phạm vi bảo vệ đường sắt

Cụ thể, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông (ATGT) đường sắt sẽ bao gồm: Nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (điểm đen tai nạn giao thông đường sắt); Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông (điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt). Đường ngang nguy hiểm là đường ngang thường xuyên xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực đường ngang…

Ngoài ra, tiêu chí xác định đâu là “điểm đen” TNGT đường sắt sẽ dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại do TNGT đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất. Chẳng hạn như, vị trí xảy ra từ 1 vụ tai nạn rất nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 2 vụ nghiêm trọng trở lên; Vị trí xảy ra từ 3 vụ tai nạn ít nghiêm trọng trở lên.

tin nhap 20180522001642
Tiêu chí xác định đâu là “điểm đen” tai nạn giao thông đường sắt sẽ được dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại gây ra do tai nạn trong vòng 12 tháng

Việc xác định điểm tiềm ẩn TNGT đường sắt được xác định dựa trên hiện trạng công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt, số vụ và mức độ thiệt hại do TNGT đường sắt gây ra trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm xảy ra tai nạn lần gần nhất. Có hai trường hợp sau: Xảy ra tối thiểu 1 vụ tai nạn có người chết hoặc tối thiểu 2 vụ tai nạn chỉ có người bị thương nhưng chưa đến mức được xác định là điểm đen tai nạn giao thông đường sắt.

Được biết, Nghị định 65/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Ngoài các tiêu chí mới về “điểm đen” tai nạn đường sắt, Nghị định cũng đề cập rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, ngoài công tác chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc chỉ đạo, tổ chức, lập hồ sơ các lối đi tự mở đang tồn tại trên đường sắt quốc gia theo quy định của Nghị định này và đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt trên đường sắt quốc gia thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có đường sắt đi qua chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia.

G.N

Nguồn :