M
18:31 | 02/04/2019

Các cấp công đoàn Thủ đô:

Thúc đẩy thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

(LĐTĐ) Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đây là một trong số các chỉ tiêu mà các cấp công đoàn Thủ đô phấn đấu thực hiện năm 2019. 

thuc day thuc hien tot quy tac ung xu cua can bo cong chuc vien chuc Hiệu ứng từ hai Bộ Quy tắc ứng xử của TP Hà Nội: Ghi nhận ở một tổ dân phố
thuc day thuc hien tot quy tac ung xu cua can bo cong chuc vien chuc Hiệu quả tích cực trong việc triển khai 02 Bộ Quy tắc ứng xử
thuc day thuc hien tot quy tac ung xu cua can bo cong chuc vien chuc Phấn đấu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, chuẩn mực

LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn Thủ đô không ngừng chú trọng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như chú trọng triển khai nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

thuc day thuc hien tot quy tac ung xu cua can bo cong chuc vien chuc
Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 là một cách tuyên truyền sinh động về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết thi đua thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, cam kết thực hiện Luật An toàn giao thông, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS. Qua đó, góp phần giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại, trong Chương trình số 02/Ctr-LĐLĐ (Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019) LĐLĐ Thành phố đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong CNVCLĐ Thủ đô, Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, thực hiện tốt Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Năm 2019, các cấp công đoàn Thủ đô đề ra mục tiêu phấn đấu có 70% trở lên CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hoá; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Cụ thể, trong năm 2019, các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CNVCLĐ và người sử dụng lao động; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô gắn với phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thủ đô cũng tiếp tục chú trọng tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định 1665/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng (02 nội dung trọng tâm tập trung tuyên truyền và vận động CNVCLĐ thực hiện như: Tuyên tuyền và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử chung (Điều 3); Tuyên truyền và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông (Điều 10) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu có 70% trở lên CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hoá; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Cũng theo LĐLĐ Thành phố, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thực chất, đi liền với công tác tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Trước hết, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ Thủ đô nhân các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) như: Tổ chức Liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ; Hội khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V; tiếp tục các hoạt động “hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”; đào tạo “hạt nhân văn hóa cơ sở”, chiếu phim miễn phí phục vụ CNVCLĐ, … với phương châm hướng về cơ sở, phục vụ đoàn viên, người lao động; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

Ngoài ra, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Cung Văn hóa Lao động hữu Nghị Việt Xô, các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân, các Cụm văn hoá thể thao, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, thu hút tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia, thúc đẩy môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Tú

Nguồn :