M
15:48 | 29/06/2018

Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Trong thời gian qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Qua đó phát huy quyền dân chủ của NLĐ.

phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong 75657 Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động
phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong 75657 Chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong 75657 Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ

Theo báo cáo của CĐ DKVN 6 tháng đầu năm 2018, các cấp CĐ đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến ĐV, NLĐ và tổ chức CĐ. Phối hợp với chuyên môn tham gia xây dựng và ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ.

Bên cạnh đó, phối hợp với Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc năm 2018. Kết quả, 100% CĐ các đơn vị trong toàn ngành đã thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo đúng pháp luật và đạt được nhiều nội dung quan trọng về các chế độ phúc lợi; tiền lương, tiền thưởng; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

phat huy quyen dan chu cua nguoi lao dong 75657
Lễ tuyên dương người lao động dầu khí tiêu biểu do CĐ DKVN tổ chức

Chỉ đạo các CĐ trực thuộc tập chung nâng cao hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Phối hợp với Tập đoàn DKVN chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2018.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, CĐ DKVN đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của các đơn vị trong Tập đoàn đã đi vào nề nếp và với nội dung thiết thực, phong phú chất lượng ngày càng cao, đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

CĐ DKVN đã phối hợp với chuyên môn tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn, BHXH và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; tập trung vào việc ký kết hợp đồng lao động; xây dựng thang, bảng lương; thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng nội quy lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trích nộp kinh phí công đoàn.

Qua công tác kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế; đồng thời tuyên truyền về phát triển ĐV, thành lập CĐCS; chú trọng hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp tổ chức thực hiện các quy định về quy chế dân chủ cơ sở, nhất là đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, thương lượng tập thể...

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn DKVN đang tiếp tục triển khai tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thuỷ Dung Quất và một số đơn vị khác. CĐ các cấp đã tích cực tham gia và chủ động phối hợp với chuyên môn trong quá trình thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp/đơn vị.

Nguồn :