M
10:55 | 12/04/2019

Công đoàn Thủ đô chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phát động đợt thi đua cao điểm

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019), mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ về việc phát động. “Đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)”.

phat dong dot thi dua cao diem Quận Bắc Từ Liêm: Biểu dương 70 tác giả, nhóm tác giả đạt danh hiệu "Sáng kiến sáng tạo"
phat dong dot thi dua cao diem Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
phat dong dot thi dua cao diem Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Theo đó, đợt thi đua cao điểm được phát động nhằm giáo dục lịch sử truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động (CNCVLĐ) năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với tinh thần quyết tâm cao, tạo bước đột phá về nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019).

phat dong dot thi dua cao diem
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến dự lễ gắn biển công trình “Giàn hoa, cây xanh” Trường THCS Việt Nam – Angieri”- công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI.

Nội dung đợt thi đua được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng khu vực. Cụ thể, đối với khu vực sản xuất kinh doanh, các cấp công đoàn Thành phố bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định về An toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong CNLĐ.

Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2019 trước thời hạn.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần động viên CNVCLĐ khối sản xuất kinh doanh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặc biệt, các CĐCS cần tham mưu, phối hợp với chuyên môn đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, nội dung đợt thi đua cao điểm tập trung vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Các cấp công đoàn vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Thi đua trong khối hành chính sự nghiệp cũng cần được cụ thể hóa và tập trung đẩy mạnh bằng phong trào: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Riêng đối với hệ thống Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn phải gắn với các nhiệm vụ hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, phấn đấu” Mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên”; tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết TƯLĐTT trong các doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động.

Về thời gian, LĐLĐ Thành phố sẽ chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ 1/5/2019 đến 31/7/2019. LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành; công đoàn cấp trên cơ sở, căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, cơ sở và kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và tổ chức phát động đợt thi đua đến 100% CĐCS và CNVCLĐ thuộc địa phương, đơn vị quản lý.

Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn ít nhất 01 đơn vị tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 27/4/2019. Sau đợt thi đua, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành; công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm, lựa chọn xem xét khen thưởng các CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội và cá nhân thuộc các đơn vị này (chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và công nhân lao động trực tiếp) có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, các nội dung thi đua phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, phát động rộng khắp đến 100% các công đoàn cơ sở và CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Kết quả của các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với các ngành, địa phương, đơn vị.

Phạm Diệp

Nguồn :