M
14:23 | 06/03/2018

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Một nhiệm kỳ thành công

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn (CĐ) huyện Phú Xuyên đã vượt qua những khó khăn, cùng Đảng bộ và nhân dân phấn đấu lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn
ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

Hiện nay LĐLĐ huyện đang trực tiếp quản lý 189 CĐCS, tăng so với đầu nhiệm kỳ 37 CĐCS, trong đó khu vực ngoài nhà nước có 58 CĐCS, khối hành chính sự nghiệp có 42 CĐCS ; khối giáo dục- đào tạo có 89 CĐ trường học.Với tổng số 6498 CNVCLĐ, trong đó có 6.465 đoàn viên (ĐV).

ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong
LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô, đội ngũ CNVCLĐ huyện tiếp tục phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu và có sự dịch chuyển mạnh giữa các thành phần kinh tế. Trình độ chuyên môn, tay nghề và nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật của CNVCLĐ ngày càng được nâng cao...

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ, hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện hướng dẫn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, Hội nghị NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả hàng năm có 95,94% đơn vị tổ chức.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ trong 5 năm qua LĐLĐ huyện Phú Xuyên được tặng các danh hiệu thi đua như sau:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ và 2 Bằng khen

- UBND TP Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen

- LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ và 5 Bằng khen

-Công an TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thông tin tặng Giấy khen vì an ninh tổ quốc và Cờ thi đua về phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

5 năm qua, LĐLĐ huyện liên tục được Huyện uỷ, UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các phong trào trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua các hội nghị đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao vai trò của tổ chức CĐ giám sát thực hiện TƯLĐTT, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Đã có 64,82% đơn vị xây dựng TƯLĐTT. Nhìn chung, nội dung TƯLĐTT có tiến bộ về chất lượng theo hướng có lợi cho NLĐ.

Hàng năm, Ban chấp hành LĐLĐ huyện tham gia với các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV và CNVCLĐ. LĐLĐ đã tổ chức hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, các Bộ luật như: Bộ luật lao động (BLLĐ), Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Hình sự (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT và các Nghị định của Chính phủ...

Tổ chức cho 5.978 lượt cán bộ, ĐV, NLĐ tham gia với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và CNLĐ.

Chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong huyện đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động ĐVCĐ và NLĐ chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của ĐV và NLĐ. Nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của đông đảo ĐV, NLĐ.

Hình thức tổ chức thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. LĐLĐ huyện các CĐCS đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, CĐ các cấp, có trên 95% ĐV, CNVCLĐ được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, CĐ, tuyên truyền Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 8 chương trình của Thành uỷ, 8 chương trình của Huyện uỷ, chương trình xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 11 của Thành uỷ về tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chương trình của LĐLĐ TP và của Tổng LĐLĐViệt Nam.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được các cấp CĐ từ huyện đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hội thi, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Đặc biệt, Hội thi tìm hiểu “85 năm CĐ Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển - 60 năm huyện Phú Xuyên xây dựng và trưởng thành ” thu hút đông đảo CĐCS và ĐV tham gia góp phần nâng cao lòng tự hào về giai cấp công nhân và lịch sử vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam, của Thủ đô và của huyện.

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện cũng tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ; Hưởng ứng “Tháng công nhân”; “ Tháng ATVSLĐ lần thứ I”, tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện cuộc động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá “ hàng Việt Nam chất lượng cao” tổ chức cho 22 lượt doanh nghiệp tham gia 34 gian hàng tại “Hội chợ hàng Việt” do LĐLĐ TP tổ chức, tham gia lễ hội vinh danh làng nghề do huyện tổ chức được đánh giá cao.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế... và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 1.358 lượt cán bộ và CNVCLĐ huyện; mở 5 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 520 lượt cán bộ CĐ...

Theo ông Phạm Văn Dàng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của CĐ và ĐVCĐ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho ĐV, NLĐ.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến tổ chức CĐ, ĐV, NLĐ ; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là ĐV, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động để CNVCLĐ có ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân.

Tuyên truyền trong CNVCLĐ về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), những cơ hội cũng như thách thức đối với tổ chức CĐ, ĐV và NLĐ trong thời kỳ hội nhập.

H.Duy

Nguồn :