M
09:25 | 01/07/2018

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên và người lao động

Thực hiện kế hoạch  số 140b/KH-CĐVC ngày 15/5/2018 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc kiểm tra hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc giám sát, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CNCCVCLĐ) tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, mới đây đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Ủy ban Dân tộc

kiem tra viec thuc hien che do chinh sach doi voi doan vien va nguoi lao dong Hoạt động thiết thực nhân “Tháng hành động vì trẻ em”
kiem tra viec thuc hien che do chinh sach doi voi doan vien va nguoi lao dong Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
kiem tra viec thuc hien che do chinh sach doi voi doan vien va nguoi lao dong Nâng cao kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình

Qua kiểm tra tại đơn vị cho thấy việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ được Công đoàn Uỷ ban Dân tộc rất quan tâm. Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, tham gia xây dựng và tổ thức thực hiện chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ, chủ động phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC.

kiem tra viec thuc hien che do chinh sach doi voi doan vien va nguoi lao dong
Quang cảnh buổi làm việc

Hàng năm công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào văn hóa, thể thao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và phát triển.

Cùng đó, công đoàn cũng chủ động tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị...

Nguồn :