M
09:39 | 10/06/2018

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Không ngừng nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) không ngừng được Công đoàn Viên chức Việt Nam đẩy mạnh. Thông qua  thi đua, trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp, anh hùng lao động, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý...

khong ngung nang cao hieu qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Nâng cao kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình
khong ngung nang cao hieu qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh toàn diện
khong ngung nang cao hieu qua cac phong trao thi dua yeu nuoc Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, kỳ họp lần thứ 14

Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn không ngừng đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Nổi bật trong số đó phải kể đến các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” . Hưởng ứng phong trào này, trong 5 năm (2013 – 2018), CBCCVCLĐ đã phát huy 2.168 sáng kiến cải tiến trong quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ được lãnh đạo các bộ, ngành và tổ chức công đoàn ghi nhận, làm lợi hàng trăm tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn.

Trong 5 năm đã có 67.243 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua các cấp, 75 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 38 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua xuất sắc; 5.713 tập thể cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen; 26 cá nhân được Tổng LĐKĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

khong ngung nang cao hieu qua cac phong trao thi dua yeu nuoc
Cùng với việc triển khai, phát động, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng coi trọng tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương kịp thời để khích lệ các phong trào thi đua ngày càng phát triển

Một phong trào thi đua mang nét đặc thù của Công đoàn Viên chức Việt Nam và cũng phát triển rất mạnh là phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” . Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiên phong trào này và coi là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; từ việc triển khai xây dựng và ban hành ban hành Quy chế văn hoá công sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đến quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy cơ quan về kỷ luật lao động, bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Qua đó, 100% các cơ quan, đơn vị đều sử dụng mạng thông tin nội bộ, nhiều cơ quan, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như: nhà đa năng, sân bãi luyện tập thể thao, nhà ăn tập thể, thư viện, phòng đọc sách, phòng truyền thống; các trang thiết bị phục vụ Hội nghị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, nơi vui chơi giải trí cho CBCCVCLĐ sau giờ làm việc.

Ngoài ra, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cũng thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tham gia, qua đó hàng năm có 90% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trên 90% gia đình nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong 5 năm 2013 – 2018, có 24 tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen; 201 tập thể và 631 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ và bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Điều đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai đều được gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” mà Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động ngày 30/01/1999, nay được đổi tên là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” . Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua trên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Qua các phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp, anh hùng lao động, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động,...

Năm 2014, 2015 Công đoàn Viên chức Việt Nam được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tổ chức, phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiêu chí cụ thể mới hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong khu vực hành chính; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nâng cao chất lượng phong trào thi đua: “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ cụ thể hóa các nội dung về xây dựng văn minh công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ để góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Phạm Diệp

Nguồn :