M
16:13 | 04/05/2018

Chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo Báo cáo đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô 5 năm qua (2013-2018), trong 5 năm qua, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 33 cuộc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, chủ yếu trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, điện tử.

chu trong day manh cac giai phap xay dung quan he lao dong hai hoa Tăng cường đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa
chu trong day manh cac giai phap xay dung quan he lao dong hai hoa Tăng cường giám sát để đảm bảo quyền lợi cho người lao động
chu trong day manh cac giai phap xay dung quan he lao dong hai hoa Các cấp công đoàn Thành phố chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Nhằm hạn chế thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể, bình ổn quan hệ lao động, các cấp công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng. Trước hết, các cấp công đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Bình quân hàng năm đã có 60,44% doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT, nhiều bản TƯLĐTT đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động về: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, ATVSLĐ, đảm bảo việc làm, tập huấn nâng cao kỹ năng tay nghề, thực hiện chính sách lao động nữ, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao.

Cùng đó, hàng năm, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với CNLĐ, cán bộ CĐCS và người sử dụng lao động ở các KCN&CX Hà Nội để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Trong 5 năm (2013-2018) đã có 194 kiến nghị của CNLĐ và người sử dụng lao động được UBND Thành phố tiếp thu, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã xem xét giải quyết.

chu trong day manh cac giai phap xay dung quan he lao dong hai hoa
CNLĐ các KCN&CX Hà Nội phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Thành phố

Được sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại giữa công đoàn - Người sử dụng lao động - người lao động để nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động; qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa NLĐ với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, công đoàn các cấp còn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở theo tinh thần Nghị định số 60/NĐ-CP và Nghị định số 04/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng năm đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 65,79% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 41,50% đơn vị xây dựng được quy chế hội nghị người lao động; 36,71% đơn vị xây dựng được quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 97,09% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký được quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp, qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; trong đó chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người lao động tại doanh nghiệp; nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của người lao động, ý thức về quyền đại diện của tổ chức Công đoàn, để góp phần giảm các vụ ngừng việc tập thể, đình công, lãn công.

Phạm Diệp

Nguồn :