M
20:35 | 28/12/2019

Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây:

Chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là nơi có xuất phát điểm rất thấp, nhiều tiêu chí tưởng chừng khó đạt. Nhưng đến nay, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đều đã đạt chuẩn, trong đó tiêu chí “cứng” hóa đường giao thông nội đồng, mương nội đồng đã hoàn thành và được chấm điểm rất cao. Điểm nổi bật ở địa phương là từ người dân đến chính quyền đều chung sức, đồng lòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Nhóm PV

Nguồn :