M
08:29 | 27/12/2019

Xã Tản Hồng, huyện Ba Vì: Điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Tản Hồng là một trong bốn xã được chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện tiêu chí nâng cao trong chương trình nông thôn mới (NTM) tại huyện Ba Vì. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã Tản Hồng đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đỗ Đạt

Nguồn :