M
23:42 | 27/12/2019

Người hết lòng với công tác xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Chính thức về đích nông thôn mới từ năm 2017, đến nay, Bộ mặt nông thôn mới ở huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội đã có nhiều khởi sắc. Để có được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ, các cá nhân tận tâm, nhiệt huyệt và trách nhiệm.

Đỗ Đạt - Lương Hằng

Nguồn :