M
16:54 | 14/02/2019

Các cấp Công đoàn Thủ đô:

Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Qua thực hiện trên 6000 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và  trên 1000 cuộc giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp công đoàn Thủ đô năm 2018 cho thấy, các cấp công đoàn Thủ đô đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình.  

chap hanh nghiem dieu le cong doan viet nam Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
chap hanh nghiem dieu le cong doan viet nam 6 nội dung đóng góp, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam
chap hanh nghiem dieu le cong doan viet nam Trên 3600 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra

LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm vừa qua, UBKT các cấp công đoàn Thành phố đã giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 6.032 cuộc tăng so với năm trước 11% . Trong đó: UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 17 cuộc tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 36 cuộc đồng cấp, kiểm tra 957 cuộc tại CĐCS; UBKT công đoàn cơ sở kiểm tra 3.497 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.525 cuộc tại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Cùng đó, năm qua, công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được 1.014 cuộc. Trong đó giám sát đối với tổ chức 713 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 301 cuộc...

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tập trung tổng kết các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp từ cơ sở đến thành phố.

chap hanh nghiem dieu le cong doan viet nam
Các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện duy trì sinh hoạt Ban chấp hành, Ban thường vụ đầy đủ đúng với quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh minh họa.

Sau Đại hội, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn liên tục được đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở. Các cấp công đoàn đã phối hợp với UBND, Phòng LĐTBXH, BHXH cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động, triển khai đồng bộ bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Các cấp công đoàn Thành phố cũng đã tập trung phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp Công đoàn chú trọng, hầu hết LĐLĐ quận, huyện đã chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đạt kết quả tốt. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp công đoàn triển khai rộng rãi.

“Bên cạnh những ưu điểm, ở một số công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Tuy nhiên, sau kiểm tra, giám sát UBKT Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- Ông Lương Quang Thành nói.

Ông Lương Quang Thành cũng cho biết, năm 2019, UBKT các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp BCH công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động UBKT công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định.

Dự kiến, trong năm 2019, UBKT LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, kiểm tra một số công đoàn cơ sở trực thuộc và giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 08-10 đơn vị.

LĐLĐ Thành phố giao UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn các khu CN & CX HN kiểm tra, giám sát từ 15 đến 20 CĐCS; giao UBKT công đoàn Ngành kiểm tra từ 07 đến 10 CĐCS và giao UBKT CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra từ 05 đến 07 CĐCS về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phạm Diệp

Nguồn :