M
16:10 | 22/07/2018

Trên 3600 cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra

Đây là kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra mà các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018.

tren 3600 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra Tích cực tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo
tren 3600 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra Thực hiện hiệu quả công tác tài chính công đoàn
tren 3600 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra Các cấp công đoàn Thủ đô chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp công đoàn Thành phố đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới được tham gia lần đầu.

Cụ thể, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn đã tổ chức 35 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn; cho 3.612 đồng chí. Nội dung tập huấn chủ yếu về việc bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp; hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

tren 3600 can bo cong doan duoc tap huan nghiep vu cong tac kiem tra
Quang cảnh một hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra năm 2018 do LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức

Các lớp cũng tập trung tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ của TLĐ về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thông qua tập huấn, ủy viên UBKT công đoàn các cấp đã nắm chắc được nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ nay đến cuối năm 2018, UBKT các cấp công đoàn Thành phố sẽ tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ cùng cấp tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới tham gia làm công tác kiểm tra công đoàn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

Phạm Diệp

Nguồn :