M
13:06 | 30/03/2017

Hàng nghìn lao động có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc:

Cần những điều kiện gì?

Năm 2017, 3.600 lao động sẽ có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc trong 4 ngành, trong đó chỉ tiêu ngành sản xuất chế tạo 1.500 người, ngành xây dựng: 500 người, ngành ngư nghiệp: 800 người và ngành nông nghiệp là 800 người.

can nhung dieu kien gi 51090 Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu
can nhung dieu kien gi 51090 Hỗ trợ việc làm cho lao động xuất khẩu Hàn Quốc về nước
can nhung dieu kien gi 51090 Công an sẽ trực tiếp làm giám thị tại phòng thi tiếng Hàn

Trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về chương trình đưa người lao động Việt Nam (LĐVN) đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 sẽ được tổ chức chia làm hai đợt cho 4 ngành tuyển chọn, gồm: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, và ngư nghiệp.

can nhung dieu kien gi 51090
LĐVN đăng ký dự thi tiếng Hàn tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội.

Về đối tượng dự thi. Yêu cầu đối với ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: LĐ chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, đang cư trú dài hạn tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn LĐ năm 2017. Đối với những LĐ chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn LĐ trong năm 2017 đến các huyện không tạm dừng tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm tính đến ngày 10/04/2017.

Người LĐ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng bao gồm cả trường hợp LĐ có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Người LĐ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

Về đối tượng dự thi. Yêu cầu đối với ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: LĐ chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, đang cư trú dài hạn tại các địa phương không tạm dừng tuyển chọn LĐ năm 2017.

Đối với những LĐ chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn LĐ trong năm 2017 đến các huyện không tạm dừng tuyển chọn phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm tính đến ngày 10/04/2017.

Với ngành nông nghiệp, đối tượng là LĐ chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, đang cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP ngày 27/02/2008 của Chính phủ và tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

Đối với những LĐ chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm tính đến ngày 10/4/2017.

Người LĐ từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người LĐ có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Người LĐ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

Với ngành ngư nghiệp, đối tượng tuyển chọn là LĐ chưa từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, đang cư trú tại các huyện ven biển và các huyện đảo thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước trừ các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017.

Đối với những người LĐ chuyển hộ khẩu từ các huyện không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 1 năm tính đến ngày 10/4/2017.

Người LĐ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng, bao gồm trường hợp người LĐ có hộ khẩu thường trú tại các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017; người LĐ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

Để được đăng ký dự thi, người LĐ phải đảm bảo các điều kiện cần thiết như: Từ 18-39 tuổi; không có án tích theo quy định của pháp luật; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam; không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

Riêng đối với LĐ ngành ngư nghiệp phải có kinh nghiệm trong đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản trên biển, có sức khỏe, chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã qua đào tạo, có chứng chỉ đào tạo liên quan đến ngành nghề ngư nghiệp.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 ngành và không được phép thay đổi ngành đã lựa chọn; chỉ được nộp duy nhất 1 đơn đăng ký dự thi. Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn là từ ngày 10-13/4/2017, tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực lao động ngành ngư nghiệp từ ngày 7-10/8/2017.

Các ứng viên có thể liên hệ với Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố nơi cư trú để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký. Lệ phí dự thi là 24 USD được quy đổi ra tiền Việt Nam. Riêng kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực, ứng viên được miễn phí hoàn toàn.

Bảo Duy

Nguồn :