M
10:13 | 10/07/2018

21 công trình trọng điểm của Hà Nội đang chậm tiến độ

Tại hội nghị giao ban trực tuyến quý II/2018 do Thường trực Thành uỷ, HĐND – UBND TP tổ chức sáng nay (10/7), báo cáo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016 - 2020 do Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trình bày cho thấy, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 21 dự án trọng điểm của TP chậm tiến độ.

21 cong trinh trong diem cua ha noi dang cham tien do Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm
21 cong trinh trong diem cua ha noi dang cham tien do Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Hà Nội: Cần có cơ chế đặc thù

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền hiện tổng số công trình trọng điểm của Hà Nội là 55 dự án với tổng mức đầu tư là 487.276 triệu đồng. Trong đó, có 26 dự án ngân sách và ODA; 27 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 2 dự án xã hội hóa.

21 cong trinh trong diem cua ha noi dang cham tien do
Hội nghị giao ban quý II/2018 của lãnh đạo TP với các quận, huyện, thị xã

Tính đến hết tháng 6/2018, trong tổng số 55 dự án có 4 dự án đầu tư công hoàn thành, 17 dự án chuyển tiếp đang đẩy nhanh tiến độ thi công và 34 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. So với kế hoạch đề ra thì tiến độ một số công trình còn chậm so với yêu cầu. Dự kiến đến hết năm 2020 có 34/55 dự án đáp ứng đúng tiến độ đã được phê duyệt và 21 dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân các công trình chậm tiến độ, theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP, do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án còn vướng mắc; một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án. Các dự án PPP thủ tục còn chậm do thủ tục đầu tư kéo dài, nhiều bước; phải rà soát để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; một số dự án BT phải chuyển địa điểm, tìm khu đất khác để đầu tư...

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn giao của các công trình trọng điểm, báo cáo của ban cán sự Đảng UBND TP nêu các kiến nghị. Theo đó UBND TP cần tập trung chỉ đạo một số nội dung:

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách và ODA, tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB. Trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn.

21 cong trinh trong diem cua ha noi dang cham tien do
Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, báo cáo về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016 - 2020

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao. Trong đó UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án; tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; giám sát chặt chẽ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch tiến độ chi tiết đã xây dựng...

Đối với nhón dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hoá, đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán các dự án trọng điểm. Trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch – Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT; trong đó ưu tiên bố trí đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trọng điểm.

Cùng với đó đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án. Yêu cầu các đơn vị khẩn trưởng lập quy trình thẩm định hoặc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Đặc biệt UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án, để UBND TP xem xét chỉ đạo kịp thời.

Nguồn :