Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường

(LĐTĐ) Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, vào thời điểm cả nước và Thủ đô đang quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, phát huy những giá trị cốt lõi của độc lập - tự do, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô ra sức thi đua lao động, sản xuất, không ngừng nỗ lực, học tập, sáng tạo để góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường.
Phát huy hào khí tháng Tám xây dựng Thủ đô giàu đẹp Bản Tuyên ngôn Độc lập và phát huy hào khí tháng Tám Tiếp nối những mạch nguồn lịch sử
Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. (Ảnh tư liệu)

76 mùa Thu đã qua, nhớ lại vào sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt hơn 80 năm dưới ách cai trị của thực dân Pháp.

Từ Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra đất nước, 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng tâm, hiệp lực của mọi tầng lớp nhân dân… dân tộc ta đã làm nên những chiến công hiển hách trên mọi lĩnh vực.

Để đạt được những thành tựu trên, trong suốt gần 8 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, chính quyền các cấp, giai cấp công nhân luôn đóng góp phần quan trọng.

Thời chiến, tuy không trực tiếp ra mặt trận, song lực lượng công nhân lao động đã hăng say sản xuất tại hậu phương để tiếp viện các nhu yếu phẩm cần thiết cho chiến trường, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại. Thời bình, với vai trò là chủ thể sản xuất, đội ngũ công nhân viên chức, người lao động đang ngày đêm miệt mài lao động, góp phần làm giàu cho đất nước.

Tổ chức Công đoàn, với tư cách là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, thấm nhuần tư tưởng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 76 năm trước, tổ chức Công đoàn đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước kịp thời ban hành cơ chế chính sách tốt nhất cho người lao động.

Cụ thể, như quy định thời gian làm việc, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp - chế xuất. Công đoàn luôn tham gia đến cùng trong việc đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho công nhân lao động. Đây chính là tiền đề để Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Thủ đô nói riêng vững tin khi Việt Nam đã, đang và sẽ thực thi nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử, cùng với sự ra đời của tổ chức Công đoàn, Đảng ta luôn coi trọng phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. Chính vì thế, ngày 28/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa –hiện đại hóa đất nước".

Trong đó, mục tiêu tổng quát là: “Kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường
Phát huy tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 bất diệt, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô càng quyết tâm hơn nữa để góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường. (Ảnh: LĐ)

13 năm sau, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết quan trọng này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn mà còn là “Kim chỉ Nam” để giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là “đội tiên phong” trên mặt trận xây dựng đất nước.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển ngày càng cao của khoa học, công nghệ. Song bất luận trình độ khoa học, công nghệ có phát triển đến mức nào thì con người, cụ thể là người lao động vẫn đóng vai trò trung tâm. Người lao động vẫn là chủ thể tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, suốt những năm qua xác định phương châm “Hà Nội là Thủ đô của đất nước nên phải luôn đi trước, về trước trong các phong trào”, nhờ đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung trên bình diện phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phát huy hào khí tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 bất diệt, xác định trọng trách nặng nề phía trước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô càng quyết tâm hơn nữa để góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

100 người lao động ngoại tỉnh khó khăn lưu trú tại Thanh Trì nhận được quà hỗ trợ

100 người lao động ngoại tỉnh khó khăn lưu trú tại Thanh Trì nhận được quà hỗ trợ

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cùng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội vừa tặng 100 suất quà cho người ...
Khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô

Khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô

(LĐTĐ) Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy ...
Xác lập chuẩn mực đạo đức của người hoạt động nghệ thuật

Xác lập chuẩn mực đạo đức của người hoạt động nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa hoàn tất dự thảo bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (bộ quy tắc) ...
Trung bình các hộ dân cư chi hơn 7 triệu đồng/năm/1 người đi học tại Việt Nam

Trung bình các hộ dân cư chi hơn 7 triệu đồng/năm/1 người đi học tại Việt Nam

Qua kết quả khảo sát mức sống dân cư 2020 cho thấy đầu tư cho giáo dục ngày càng được chú trọng hơn qua các năm. Năm 2020, trung bình ...
Có gì trong Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu sắp diễn ra?

Có gì trong Thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu sắp diễn ra?

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến tham dự và chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu.
Tìm giải pháp xây dựng chương trình học trực tuyến hiệu quả

Tìm giải pháp xây dựng chương trình học trực tuyến hiệu quả

(LĐTĐ) Các đại diện của 25 trường đại học, đơn vị đào tạo quốc tế, trong đó có Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX (Việt Nam) đã có những thảo ...
Futsal Việt Nam muốn đi tiếp chỉ còn cửa cầm hòa Czech

Futsal Việt Nam muốn đi tiếp chỉ còn cửa cầm hòa Czech

(LĐTĐ) Đội tuyển futsal Việt Nam đang ở thế chân tường và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu muốn đi tiếp, bởi đối thủ ở trận đấu cuối ...

Tin khác

Làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới

(LĐTĐ) Chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực sự là chuyến thăm của lịch sử và nghĩa tình, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.
Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Pháp và I-ta-li-a trao tặng

Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Pháp và I-ta-li-a trao tặng

(LĐTĐ) Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin, ngày 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vắc xin Astra Zeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Pháp và I-ta-li-a tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.
Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch

Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch

(LĐTĐ) Theo tinh thần được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch. Nhất là sự mất mát về tinh thần và tính mạng của người dân.
Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường

Xây dựng Thủ đô giàu đẹp, đất nước hùng cường

(LĐTĐ) Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, vào thời điểm cả nước và Thủ đô đang quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, phát huy những giá trị cốt lõi của độc lập - tự do, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô ra sức thi đua lao động, sản xuất, không ngừng nỗ lực, học tập, sáng tạo để góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường.
Tháng 8 ở thành phố mang tên Bác

Tháng 8 ở thành phố mang tên Bác

(LĐTĐ) Một tháng 8 lịch sử lại đang diễn ra ở thành phố mang tên Bác, một lần nữa người dân cả nước lại hướng về miền Nam ruột thịt. Dịch Covid-19 đang có thể làm con người giảm gặp gỡ nhau đi nhưng không ngăn được tinh thần tương thân, tương ái và nghĩa tình đồng bào. Đại dịch rồi sẽ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác vô vàn kính yêu lại tiếp tục phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với 20 tỉnh, thành phố về phòng, chống Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với 20 tỉnh, thành phố về phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 1.060 xã, phường, thị trấn, 209 quận, huyện, thị xã của 20 tỉnh, thành phố.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2020), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông. Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Bộ trưởng.
Ngành TT&TT Hà Nội xứng đáng là “binh chủng” thông tin trên mặt trận chống dịch Covid-19

Ngành TT&TT Hà Nội xứng đáng là “binh chủng” thông tin trên mặt trận chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bùng phát từ đầu năm 2020, đến nay, nước ta đã có gần 2 năm chung sống với dịch bệnh Covid-19. Phát huy vai trò của một “binh chủng” thông tin, thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) đã có nhiều sáng kiến hay, tham mưu cho Thành phố triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ vào truyền thông để phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, làm “xanh hóa” môi trường mạng.
Đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép

Đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV diễn ra hôm nay (27/8), đã thông qua 9 Nghị quyết quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết quy định một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Người hết lòng vì nước, vì dân!

Người hết lòng vì nước, vì dân!

(LĐTĐ) Cách đây 110 năm, trên quê hương Quảng Bình với vị mặn mòi của biển cả, cái nắng chói chang của những cồn cát và truyền thống trung dũng, kiên cường của nhân dân nơi đây đã sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị tướng thiên tài, nhà chỉ huy tài năng, văn võ song toàn của quân đội ta, một nhà lãnh đạo quân sự, chính trị lỗi lạc của Đảng, Nhà nước ta.
Xem thêm
Phiên bản di động