M
03/09/2020 09:37

Bản Tuyên ngôn Độc lập và phát huy hào khí tháng Tám

(LĐTĐ) Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020) vào dịp cả nước đã và đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên những “di sản” của bản Tuyên ngôn Độc lập thực sự là kim chỉ nam trong cương lĩnh chính trị về xây dựng đất nước thịnh cường, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Cận cảnh ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ soạn thảo "Tuyên ngôn Độc lập"
Trở lại nơi ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập
“Địa chỉ đỏ” lưu giữ tinh thần cách mạng
2526 bac hy yyc tuyen ngon yyc lyp ynh ty liyu
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (ảnh Tư liệu)

75 mùa Thu đã qua, nhớ lại vào sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt hơn 80 năm dưới ách cai trị của Thực dân Pháp.

Trong Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, vang vọng non sông, Người nói: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong các quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Và Người tiếp tục khẳng định: “Mọi người Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập ấy. Không có gì quý hơn độc lập tự do”!

Từ Bản Tuyên ngôn Độc lập ấy, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng tâm, hiệp lực của mọi tầng lớp, tôn giáo trong xã hội... dân tộc ta đã làm nên những chiến công hiển hách trên mọi lĩnh vực. Mở đầu là “chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành khăn đỏ nên thiên sử vàng”- chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) buộc quân đội viễn chinh Pháp phải rút hoàn toàn khỏi chiến trường Đông Dương, đồng thời buộc các bên phải ngồi vào bàn đàm phán bằng việc ký kết Hiệp định Giơ- Ne- Vơ về tổng tuyển cử tự do.

Tiếp đó là cuộc chiến tranh thần kỳ 25 năm đánh bại sự can thiệp của đế quốc Mỹ làm nên đại thắng mùa xuân 1975, non nông thu về một mối. Hòa Bình lập lại chưa lâu, niềm vui thống nhất chưa trọn vẹn thì một lần nữa quân đội Nhân dân Anh hùng phải làm nhiệm vụ quốc tế cao cả là giúp nước bạn Camphuchia chống lại chế độ diệt chủng của Pôn- Pốt và tiếp đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Có thể nói với tâm niệm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” dù trong bất luận hoàn cảnh nào, phẩm giá và nhân cách của con người Việt Nam luôn bừng sáng.

Chiến tranh dần khép lại, cũng là lúc cả dân tộc phải gồng mình với nạn đói triền miền, một phần do hệ quả của cuộc chiến để lại, một phần do sự bao vây cấm vận của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không để có tình cảnh đói nghèo diễn ra quá lâu, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã quyết định mở cửa nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập với bên ngoài. Chính nhờ quyết sách đúng đắn này của Đảng mà thế và lực của Việt Nam nay đã hoàn toàn khác.

Từ nước nghèo, đến nay chúng ta đã vươn lên thành quốc gia có mức thu nhập trung bình; Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận đến nay Việt Nam đã tham gia đầy đủ vào các tổ chức của quốc tế; Yếu tố nội lực đang ngày được phát huy để khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

2545 ynh vn
Toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ (ảnh: HNM)

Để đạt được những thành tựu trên trong suốt hơn 75 năm qua, ngoài sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, chính quyền các cấp; sự đoàn kết một lòng của mọi thành phần, tôn giáo trong xã hội, giai cấp công nhân – người lao động luôn đóng góp phần quan trọng. Thời chiến tranh, tuy không trực tiếp ra mặt trận, song công nhân lao động đã hăng say sản xuất tại hậu phương để tiếp viện các nhu yếu cần thiết cho chiến trường, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại.

Thời bình, với vai trò là chủ thể sản xuất, đội ngũ công nhân viên chức, người lao động đang ngày đêm miệt mài lao động, góp phần làm giàu cho đất nước. Với tư cách là Tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, thầm nhuần tư tưởng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 75 năm trước, Tổ chức Công đoàn đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước để kịp thời tạo ra cơ chế chính sách tốt nhất cho người lao động. Cụ thể, như giờ làm, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, cơ chế mua cổ phiếu trong doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp- chế xuất.

Công đoàn luôn là người đại diện uy tín bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho công nhân lao động. Đây chính là tiền đề, để Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Thủ đô nói riêng vững tin khi Việt Nam đã, đang và sẽ thực thi nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. Để tiếp tục khẳng định vai trò của Công đoàn, mới đây trong Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chỉ rõ “ở đâu doanh nghiệp có 25 lao động trở lên phải có tổ chức Công đoàn”.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt; phát huy những giá trị bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong bối cảnh thế giới có những đổi thay mau lẹ; trong bối cảnh cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng đã Đại hội xong Đảng bộ cơ sở các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên dưới một lòng cùng nhau bảo vệ nền độc lập - tự do cho Tổ quốc, cùng nhau bảo vệ những giá trị cốt lõi của tự do để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt, phát huy những giá trị bất hủ, trường tổn của Bản Tuyên ngôn Độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện chung sức một lòng, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đất nước phồn vinh; bảo vệ những giá trị căn bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” trên nền tảng độc lập tự do - hạnh phúc!./.

Lê Hà

Nguồn :