M
30/07/2020 13:37

Xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Thị xã Sơn Tây: Tổng kết phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Sơn Tây sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sơn Tây đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Hào hứng tham gia Hội thi tìm trái mít ngon ở Sơn Đông

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng. Tới dự còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành thành phố…

Tham dự đại hội có 255 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.100 đảng viên thuộc 47 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã.

0045 dsc 3309

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai (nhiệm kỳ 2015-2020) cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển”, đại hội hướng tới mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; định hướng đến năm 2030 xây dựng thị xã trở thành đô thị vệ tinh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô; phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái gắn với những giá trị lịch sử truyền thống của địa phương...

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thị ủy Sơn Tây chỉ đạo các cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thị xã đến cơ sở tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện.

Nhờ sự chủ động này, thị xã đã thu được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cơ bản sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đúng hướng, đạt tốc độ tăng trưởng khá, chất lượng, hiệu quả kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt tỷ lên 10%/năm; cơ cấu kinh tế như công nghiệp, xây dựng chiếm 22,1%, dịch vụ chiếm 44,3%, nông nghiệp chiếm 11,6%, thu nhập bình quân/đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/năm, tăng 18 triệu đồng so với năm 2015.

Ngành du lịch và dịch vụ được quan tâm phát triển, công tác xã hội hóa du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân tiếp tục được quan tâm. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 5.271 tỷ đồng, tăng bình quân 2,7%/năm.

0038 dsc 3286

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI, Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị xã cũng chú trọng nâng cao giá trị kinh tế trang trại, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp. Trên địa bàn thị xã hiện có 110 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 1 – 3 tỷ đồng/trạng trại, tạo việc làm ổn định cho trên 800 lao động. Mô hình sản xuất rau an toàn được duy trì ở phường Viên Sơn, triển khai mô hình mới ở xã Sơn Đông, Xuân Sơn. Duy trì khoảng 260 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Hiện Sơn Tây đã hoàn thành cải tạo hệ thống thoát nước khu vực nội thị và trong các khu dân cư trên địa bàn các xã, phường; xây dựng 2 trạm xử lý nước thải ở khu Đồng Cồng và điểm công nghiệp Phú Thịnh. Thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải theo hướng cơ giới hóa, hiệu quả. Hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh được quan tâm đầu tư…

Công tác phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh tiếp tục được quan tâm. Hiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến cơ sở được quan tâm, đầu tư, cải tạo, xây mới. Đến nay, có 03/06 xã có trung tâm văn hóa, đạt 50%; 114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt 96,6%. Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2021” đã và đang triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt.

Đáng chú ý, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân dược thị xã coi trọng, đạt nhiều kết quả. Mạng lưới y tế từ thị xã đến xã phường được củng cố, hoàn thiện. 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sỹ, hết năm 2020 xây dựng 12/15 trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 100% thôn có nhân viên y tế hoạt động, số người được khám, chữa bệnh đạt bình quân trên 2 lần/người/năm, mức độ thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao được nâng lên. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 98,6%. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, hình thành thêm nhiều cơ sở y tế tư nhân, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe.

Công tác phòng chống dịch bệnh được tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả, đặc biệt được thể hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Thị xã cũng tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thị ủy xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/TU của Thị ủy, gắn với Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020”.

Công tác tạo nguồn, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Thị ủy kết nạp mới 1.066 đảng viên, đạt 88,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt 110% kế hoạch Thành ủy giao. Đến nay, Đảng bộ thị xã có hơn 10.100 đảng viên, tăng 14% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đảng viên được nâng cao, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Phát triển thị xã trở thành đô thị vệ tinh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đạt được trong 5 năm qua. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu được Đảng bộ thị xã Sơn Tây đề ra cho nhiệm kỳ 2020-2025.

0051 dsc 3321

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai phát biểu khai mạc đại hội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thị xã Sơn Tây trước mắt cần chủ động bám sát diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của thành phố. Tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. “Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của Thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung triển khai ngay” – đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cũng gợi mở một số điểm mà Đảng bộ thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2020-2025 cần quan tâm như:

Chú trọng triển khai thực hiện tốt phát triển các ngành kinh tế, gắn với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh. Theo đó, Sơn Tây cần phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; xây dựng các tour tuyến điểm du lịch, tăng cường công tác quảng bá du lịch, xây dựng điểm đến đủ tiêu chuẩn, văn minh.

Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng giá trị quần thể di tích lịch sử - văn hoá Làng cổ ở Đường Lâm, Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Văn Miếu, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam... và phát triển mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô gắn kết với Vùng du lịch huyện Ba Vì; ưu tiên phát triển các cơ sở dịch vụ, lưu trú chất lượng cao; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông khung.

Chú trọng cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, hệ thống cung cấp nước sạch, đặc biệt là đối với các hộ dân nông thôn.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành đô thị vệ tinh mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

0036 dsc 3239

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Đảng bộ và Nhân dân Sơn Tây cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã Sơn Tây thành Thành phố phía tây Thủ đô. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị xã. Do đó, thị xã phải kế thừa, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua, sử dụng hiệu quả nội lực của thị xã cùng với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực của Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Về công tác xây dựng Đảng, thị xã cần chú trọng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng…

Đinh Luyện

Nguồn :