M
22/07/2020 11:40

Thị xã Sơn Tây: Tổng kết phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của thị xã. Tạo nên không khí thi đua lao động sản xuất, khơi dậy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của công nhân viên chức lao động, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Sơn Tây đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Hướng về cơ sở, chung tay phòng chống dịch Covid-19
Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính sau Tết

Ngày 22/7, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thị xã giai đoạn 2015 – 2020 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2020; Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 -2025 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2021; Trao thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020…

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

3854 1
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến biểu dương các điển hình tiên tiến.

Kết quả toàn diện trong các phong trào thi đua

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức rộng lớn của giai cấp công nhân, được giai cấp công nhân và người lao động tin cậy, gắn bó; là chỗ dựa vững chắc, người cộng tác đắc lực của cơ quan nhà nước, là sợi dây nối Đảng, Nhà nước với quần chúng công nhân lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ của thị xã Sơn Tây, Liên đoàn Lao động thị xã đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thị xã giai đoạn 2015 – 2020 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2020 đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết, trong 5 năm qua (2015 – 2020) Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động.

0445 img 7801
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhờ sự chủ động trong các hoạt động, trong 5 năm qua có 81 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khen thưởng cho 136 tập thể, 190 cá nhân là cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động công đoàn; 12 công nhân được biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô;

382 công nhân viên chức lao động được khen thưởng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cấp thị xã; 226 nữ công nhân viên chức lao động được khen thưởng Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho 01 – 02 tập thể, cá nhân hàng năm.

Nhìn chung, phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của thị xã. Tạo nên không khí thi đua lao động sản xuất, khơi dậy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của công nhân viên chức lao động, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Đáng chú ý, các cấp công đoàn đã chủ động, chọn lọc và khai thác tốt tiềm năng đơn vị, từ đó đưa ra các chương trình, nội dung, nhiệm vụ sát yêu cầu thực tiễn nên việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Qua đây cũng khẳng định rõ vai trò nòng cốt của công nhân viên chức lao động trong các phong trào hoạt động cách mạng.

Tiếp tục nhân rộng các gương điển hình

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 -2025 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2021.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, đồng thời biểu dương những thành quả mà Liên đoàn lao động thị xã đã đạt được trong thời gian qua.

0453 img 7804
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020 -2025 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2021.

Qua nghe báo cáo kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây hoàn toàn nhất trí và nhấn mạnh thời gian tới các cấp công đoàn thị xã cần đi sâu vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nắm vững và quán triệt những quan điểm, tư tưởng chỉ đọa của Ngị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng; nắm bắt nguyện vọng chính đáng của cán bộ đoàn viên, người lao động để tham mưu cho Đảng bộ thị xã những chính sách, biện pháp cụ thể.

Bên cạnh làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nhân rộng các gương điển hình, khích lệ lao động sản xuất…

Đáng chú ý, tại hội nghị Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức biểu dương 12 tập thể, 35 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố và thị xã giai đoạn 2015 – 2020 và tuyên dương 90 cá nhân đạt “Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2020.

Đây là những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động thị xã Sơn Tây thời gian qua dâng lên Bác Hồ và hướng tới Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đinh Luyện

Nguồn :