M
19/07/2020 18:27

Sơn Tây sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(LĐTĐ) Đến nay, thị xã Sơn Tây hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công.

Khai mạc “Tuần lễ văn hóa – thể thao công nhân viên chức lao động” năm 2020
Sơn Tây tổ chức học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sơn Tây tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Chung sức, đồng lòng đưa Sơn Tây ngày càng phát triển

Đảng bộ thị xã có 47 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với hơn 10.100 đảng viên. Để bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, Thị ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ công tác chỉ đạo trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các cơ sở đảng được chọn làm điểm, thành lập 03 tiểu ban giúp việc, phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX.

2633 109972056 774135533125024 8476462301725900002 o
Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI.

Thường trực Thị ủy tổ chức họp các tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc của từng tiểu ban. Đến ngày 20/6, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, 46/47 cơ sở đảng đã bầu đủ 218 đại biểu chính thức và 46 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thị xã theo chỉ tiêu được phân bổ, đảm bảo chất lượng và cơ cấu trong đó đại biểu nữ 68 đồng chí.

Qua đánh giá của Ban Thường vụ Thị ủy, đại hội các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn diễn ra dân chủ, thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo hướng dẫn, tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Song song với việc chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt coi trọng. Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thị xã được Tiểu ban Văn kiện tập trung xây dựng, bảo đảm đánh giá bao quát, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, Tiểu ban Văn kiện đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã kèm theo gợi ý hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện gửi bằng văn bản đến các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Tiểu ban Văn kiện nhận được 436 ý kiến góp ý.

Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã triển khai tới các chi bộ và nhận được những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tích cực của đảng viên, được Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao. Cùng với việc chuẩn bị tốt các báo cáo trình bày tại đại hội, Đề án nhân sự được Thị ủy triển khai theo đúng quy trình 5 bước, trong đó thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Thành ủy.

Để Đại hội Đảng bộ thị xã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Thị ủy chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền và các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

2010 img 7599
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao trong công nhân viên chức lao động, chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết, chương trình hành động mà đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã đề ra; đồng thời gắn với triển khai nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công đại hội trong 3 ngày 29, 30, 31/7.

Bích Diệp

Nguồn :