M
09/07/2020 15:11

Sơn Tây đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Sơn Tây đạt nhiều kết quả tích cực. Những việc làm tốt, những con số có ý nghĩa là minh chứng sinh động cho sức sống và lan tỏa của phong trào.

Chuyển biến tích cực trong công tác gia đình ở Sơn Tây
Yên bình làng cổ Đường Lâm
Gương nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận tận tụy
Kỳ cuối: Lan tỏa những điều tốt đẹp

Thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu

Với mục tiêu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, những năm qua Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây luôn chú trọng phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào. Bà Đỗ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây cho biết, hiện Liên đoàn lao động thị xã trực tiếp quản lý 197 công đoàn cơ sở. Trong đó, nữ công nhân viên chức lao động chiếm tỷ lệ 64%.

Đáng chú ý, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công Liên đoàn lao động Thành phố, Liên đoàn lao động thị xã đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai. Gắn công tác này với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn và thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số. Phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

Qua thống kê, năm 2019 có 186 cán bộ công đoàn cơ sở, 95 cán bộ nữ công và 3.046 lượt nữ công nhân viên chức lao động được tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, chính sách lao động nữ…

Thông qua phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", nữ công nhân viên chức lao động đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, với năng suất và chất lượng đạt hiệu quả cao, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực quản lý giáo dục, phong trào thi đua được cụ thể hóa và gắn với các phong trào đặc thù như: Dạy tốt học tốt, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo… nhờ sự chủ động áp dụng, nhiều nữ cán bộ giáo viên đã đạt danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, nhiều cán bộ giáo viên phấn đấu trở thành”Giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi”.

0706 img 7036

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khen thưởng cho gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Qua các phong trào thi đua, năm 2019 đã có gần 1.000 cá nhân nữ công nhân viên chức lao động được nhận bằng khen, giấy khen. 152 chị em đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 32 chiến sỹ thi đua cơ sở, 3.581 chị em đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, 46 chị được Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”. Ngoài ra, năm 2019 có 20 tập thể, 64 cá nhân được Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây biểu dương, khen thưởng trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và 15 gia đình tiêu biểu thị xã năm 2020. Nhân ngày Gia đình Việt Nam các cấp công đoàn thị xã đã biểu dương, khen thưởng 187 gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, giới thiệu 01 gia đình tiêu biểu cấp Thành phố. Tổ chức gặp mặt, giao lưu cho 50 chị em là Trưởng Ban nữ công, nữ cán bộ công đoàn cơ sở dịp 20/10.

Khẳng định vai trò nữ công nhân viên chức lao động

Đáng giá chung về kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương nhận định, những năm qua phong trào luôn có sức lan tỏa rất lớn. Phong trào phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nữ công nhân viên chức lao động, các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực giúp cho mỗi nữ công nhân viên chức lao động phát huy được năng lực bản thân.

Phong trào còn có ý nghĩa đặt biệt khi nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức lao động thị xã trong xây dựng, phát triển thị xã Sơn Tây và Thủ đô.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020 và những năm tiếp theo, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết các cấp công đoàn thị xã sẽ tiếp tục chú trọng, triển khai sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết 6B/NQ-BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phù hợp với tình hình đơn vị mình, gắn với nộ dung tuyên truyền, giáo dục 4 tiêu chí, phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Rõ ràng, bằng sự chủ động, hằng năm các cấp công đoàn thị xã Sơn Tây ngoài chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động còn tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tạo sức lan tỏa lớn, nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội, tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân viên chức lao động toàn thị xã.

Đinh Luyện

Nguồn :