M
15/02/2021 20:22

Từ 1/3: Trẻ em được cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời khi chưa có giấy khai sinh

(LĐTĐ) Từ 1/3/2021, trẻ em ngay khi sinh ra, khi chưa làm giấy khai sinh sẽ được cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời để khám chữa bệnh.

Trao tặng 1.300 suất quà Tết đến bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn Tết ấm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn Thêm nhiều tiện ích với mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về bảo hiểm y tế. Thông tư có hiệu lực từ 1/3/2021.

Theo đó, Khoản 1 Điều 10 Thông tư này quy định: Trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, nhưng chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời, gồm các nội dung:

- Mã đối tượng: Ghi ký hiệu là TE;

- Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: Ghi ký hiệu là số 1;

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Ghi theo quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTg nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Mã định danh y tế: Ghi theo quy định tại Quyết định 2153/QĐ-BYT 2020.

Việc ghi tên trong hồ sơ bệnh án để khám bệnh, chữa bệnh và trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với trẻ sơ sinh chưa có họ và tên thực hiện như sau:

- Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): Ghi theo họ và tên của mẹ hoặc của cha (bố);

- Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có người giám hộ: Ghi theo họ và tên của người giám hộ;

- Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ.

B.D

Nguồn :