M
01/04/2021 22:54

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/4, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2021. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu chủ trì hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019 đạt kết quả tích cực Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn phải có trọng tâm, tránh dàn trải Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, năm 2020, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô gặp khó khăn và tiến độ chậm hơn so với các năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vậy, các cấp Công đoàn Thành phố vẫn nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra. Về cơ bản, nội dung chương trình, việc mời giảng viên, báo cáo viên, công tác tổ chức lớp chặt chẽ, nền nếp từ khâu thông báo triệu tập, theo dõi học viên, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức lớp được chu đáo.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2021
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại hội nghị

Kết quả, năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức đ­ược 35/35 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.700/3.700 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 100% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra. Trong năm, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã tổ chức 01 lớp tập huấn những điểm mới về Bộ luật lao động cho 35 đồng chí chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên; 01 lớp tập huấn những điểm mới của Luật viên chức cho gần 100 cán bộ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 03 lớp tập huấn Điều lệ công đoàn cho trên 400 cán bộ công đoàn.

Cùng với Thành phố, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cho tổng số 53.211 lượt cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ Công đoàn không chuyên trách cơ sở.

Ngoài việc bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ Công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đều chú trọng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… cho cán bộ Công đoàn, qua đó giúp cán bộ Công đoàn vận dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2021
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã thống nhất đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm qua. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu cũng chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác này như: Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là theo phương pháp truyền thống, truyền đạt kiến thức một chiều, tỉ lệ bài giảng theo phương pháp tích cực còn ít; Nội dung tập huấn còn nặng về lý thuyết, chưa gắn với thực tiễn, chưa phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế tại các công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước... Từ đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn của các cấp Công đoàn Thủ đô trong năm vừa qua đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giao cho các ban, đơn vị liên quan để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong năm 2021.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn nhất là trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Chính Hữu yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: tăng cường tuyên truyền quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ Công đoàn về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; đổi mới, nội dung phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu của cán bộ Công đoàn cơ sở; linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, xây dựng những tình huống thực tế và đưa ra cách giải quyết để làm tạo sự sinh động, cuốn hút cho bài giảng…

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2021
Toàn cảnh hội nghị

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2021 và Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2022”.

Theo đó, năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục đặt kế hoạch tổ chức 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 3.700 học viên, theo chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ đồng thời trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên bằng nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình, ngoài các đối tượng do Liên đoàn Lao động thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng; phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Công đoàn

Phạm Diệp

Nguồn :