Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn năm 2023, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được.
Làm tốt hơn nữa sứ mệnh đồng hành Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Phóng viên: Thưa đồng chí, công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Xin đồng chí cho biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Với đặc thù là đơn vị có đầu mối Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lớn, ngay từ tháng 3/2022, LĐLĐ Thành phố đã ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để các cấp Công đoàn chủ động triển khai công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tính đến hết tháng 5/2023, đã có 8.563/8.563 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đến hết tháng 7/2023, đã có 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028. LĐLĐ Thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, dự kiến vào tháng 10/2023.

Thực tế cho thấy, các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội, Hội nghị đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đảm bảo ngắn gọn; sát thực tiễn và nhiệm vụ chủ yếu; đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua; nêu bật những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp.

Song song với công tác tổ chức Đại hội, các cấp Công đoàn đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực quan; tuyên truyền qua báo chí, mạng xã hội; truyền trực tuyến sự kiện… Qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Phóng viên: Như vậy, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, xin đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác chỉ đạo Đại hội?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ Thành phố đã thành lập 5 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong quá trình tổ chức Đại hội; chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kịch bản Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở phù hợp với từng khối và đặc thù của các đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời quan tâm, hỗ trợ Công đoàn cơ sở về kinh phí, địa điểm, khánh tiết; chỉ đạo các cấp Công đoàn tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, người sử dụng lao động và các cơ quan liên quan như Thuế, Phòng Giáo dục và Đào tạo... để tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị.

Tính đến hết tháng 5/2023, đã có 8.563/8.563 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đến hết tháng 7/2023, đã có 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028. LĐLĐ Thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, dự kiến vào tháng 10/2023.

Thực tế cho thấy, các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội, Hội nghị đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đảm bảo ngắn gọn; sát thực tiễn và nhiệm vụ chủ yếu; đánh giá khách quan, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm làm tốt công tác nhân sự Đại hội. Chú trọng xây dựng đề án nhân sự theo phương châm: Coi trọng chất lượng; đảm bảo tinh gọn; có cơ cấu hợp lý; có đủ năng lực, bản lĩnh, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động công đoàn để cùng Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới đoàn kết, đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đúng với quy định của Đảng, tổ chức Công đoàn và phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Trên tinh thần bám sát và hỗ trợ cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã thành lập Đoàn công tác để làm việc với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm nắm bắt tiến độ, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng dẫn, duyệt chương trình Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để đảm bảo đúng quy định. LĐLĐ Thành phố cũng đã chỉ đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội và LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội điểm để rút kinh nghiệm khi chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cùng với sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, có 44/44 cấp ủy đã ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp; phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố trong chỉ đạo các nội dung chuẩn bị Đại hội, Hội nghị Công đoàn của địa phương, đơn vị; chỉ đạo chính quyền quan tâm tạo điều kiện về kinh phí tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn; quan tâm sắp xếp, luân chuyển công tác cán bộ; chỉ đạo Ban Chấp hành đương nhiệm chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự của Đại hội, đảm bảo lựa chọn nhân sự có năng lực, tâm huyết với công tác Công đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh (bên trái) thăm, động viên người lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Phóng viên: Ngoài công tác chỉ đạo Đại hội, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Thủ đô từ đầu năm đến nay?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn đã tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã dành nguồn ngân sách trên 144 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Để tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”. Diễn đàn là cầu nối để người sử dụng lao động và người lao động cùng lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp.

Trong Tháng Công nhân năm 2023, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao trợ cấp cho trên 2.600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho 30.000 công nhân lao động với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quyên góp ủng hộ 17.000 bộ áo dài yêu thương trao tặng cho nữ công nhân lao động thông qua chương trình “Tặng áo dài, trao yêu thương - Gìn giữ nét đẹp truyền thống”.

Với mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành lập mới 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, củng cố và duy trì hoạt động của các Cụm văn hóa thể thao, các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức trên 5.000 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 2 chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao với sự góp mặt của các nghệ sĩ được nhiều khán giả mến mộ nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn Thủ đô; tri ân, động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân lao động đã nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô và đất nước; tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô các cấp. Đây là hoạt động đổi mới của LĐLĐ Thành phố với mục tiêu mở rộng đối tượng chăm lo, không chỉ là đoàn viên, người lao động mà còn cả đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”. Diễn đàn là cầu nối để người sử dụng lao động và người lao động cùng lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp. Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức trên 5.100 cuộc đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - người lao động nhằm kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô. Tại Hội nghị, đã có hơn 600 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và 26 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của công nhân lao động gửi đến lãnh đạo Thành phố, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Nhà ở cho công nhân; đời sống, việc làm của công nhân lao động; việc thực hiện chính sách đối với công nhân lao động; an toàn giao thông; vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo nghề cho người lao động… Qua lắng nghe đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo lãnh đạo 8 sở, ngành, địa phương trả lời các câu hỏi. Nội dung các câu trả lời đều thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận cao của công nhân lao động.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã chú trọng triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”… Toàn Thành phố đã có trên 56.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.655 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. LĐLĐ Thành phố đã tổ chức tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2023.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác vận động nữ CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn cũng đã tập trung rà soát và có các giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Các doanh nghiệp dệt may nỗ lực vượt khó

Nghệ An: Các doanh nghiệp dệt may nỗ lực vượt khó

(LĐTĐ) Dệt may là một trong những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh Nghệ An. Toàn tỉnh hiện có hơn 50 công ty, nhà máy đang hoạt động, sản phẩm xuất khẩu sang khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều nay (8/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận (9/12/2003 - 9/12/2023); gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ.
Công an quận Hà Đông lắp đặt chuông báo trộm tại các tiệm vàng

Công an quận Hà Đông lắp đặt chuông báo trộm tại các tiệm vàng

(LĐTĐ) Các nút chuông báo động được lắp đặt trong khu vực quầy giao dịch các tiệm vàng, ngân hàng. Nghi vấn có kẻ gian hoặc xảy ra tình trạng đối tượng cướp tiền, vàng tại đây, chủ hoặc nhân viên kinh doanh nhấn nút chuông báo động.
Hà Nội: Chủ động các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2024

Hà Nội: Chủ động các phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2024

(LĐTĐ) Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán thường là cao điểm mua sắm, nên sức mua của người dân sẽ tăng cao hơn so với các tháng trong năm. Theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội về khả năng cung ứng và nhu cầu một số nhóm hàng thiết yếu, dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán 2024, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 40.900 tỷ đồng (tăng 10% so với Tết năm 2023).
Cảnh sát giao thông Hà Nội tập trung phòng ngừa ùn tắc giao thông dịp cuối năm

Cảnh sát giao thông Hà Nội tập trung phòng ngừa ùn tắc giao thông dịp cuối năm

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Bên cạnh đó thành phố Hà Nội đang rào chắn hè phố, thi công nhiều công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã huy động, bố trí lực lượng để hướng dẫn, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm "nóng".
Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

Hà Nội tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

(LĐTĐ) Trong các ngày 12 và 13/12/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện...
Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

Sơn Tây: Sôi nổi hội thi ‘Tuyên truyền phòng, chống ma túy’

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện.

Tin khác

Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ đô và đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 LĐLĐ Thành phố triển khai suốt thời gian qua.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Qua đánh giá, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các đơn vị Cụm thi đua số 7 đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhìn từ kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và công tác Công đoàn Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố năm 2023 cho thấy, Ban Thường vụ LĐLĐ các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, phát động nhiều đợt thi đua, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao và mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.
Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội phải đổi mới từ đội ngũ nhân lực đến hoạt động theo hướng thiết thực, sâu rộng để vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, nâng cao và vững mạnh hơn nữa.
Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 31/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Điểm tựa của đoàn viên, người lao động

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với nội dung và hình thức đa dạng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

(LĐTĐ) Với hơn 40.000 người tham gia, hơn 200.000 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nói chuyện chuyên đề "Sử dụng ngôn ngữ hình thể trong nghệ thuật giao tiếp" và sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố kỳ III/2023.
Khi tổ chức ngày càng phát triển

Khi tổ chức ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Thủ đô thực sự là lá cờ đầu của cả nước về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.
Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác tài chính công đoàn, nhờ đó, công tác tài chính công đoàn đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt, trước hết là ở việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn. Từ nguồn thu đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.
Xem thêm
Phiên bản di động