Multimedia
10/02/2024 01:01
Tự tin tạo những đột phá mới

10/02/2024 01:01

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2023 đã khép lại, đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với nhiều khó khăn, nhưng tổ chức Công đoàn Thủ đô đã vững vàng vượt qua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về điều này?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức đan xen, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) và hoạt động công đoàn.Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, NLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội đã đề ra.

Tự tin tạo những đột phá mới

Nổi bật là, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn. LĐLĐ Thành phố cũng đã triển khai các Đề án thí điểm nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Các Đề án thí điểm qua thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực, được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao, nhiều nội dung được Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân rộng, áp dụng trong cả nước.

Trước những tác động của dịch Covid-19 đến đời sống, việc làm của NLĐ, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp… để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cùng hệ thống chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã vượt 320% chỉ tiêu được giao, trong đó có rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi, có ý nghĩa xã hội lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi sau dịch bệnh.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội liên tục được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn Thủ đô.

Tự tin tạo những đột phá mới

Phóng viên: Trung tuần tháng 10/2023, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã được tổ chức thành công. Đại hội đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Đại hội XVII Công đoàn Thành phố là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Đại hội đã thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, NLĐ; thu hút, tập hợp NLĐ, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của NLĐ; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đại hội đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ là: Phấn đấu toàn Thành phố có 1 triệu đoàn viên Công đoàn; có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Trên cơ sở mục tiêu chủ yếu, Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính Công đoàn.

Tự tin tạo những đột phá mới

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã bước vào triển khai Nghị quyết với tâm thế như thế nào?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Ngay sau Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ để chào mừng thành công Đại hội. Từ đó, tạo không khí phấn khởi và tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đã tập trung xây dựng, thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và chương trình hoạt động toàn khóa, hằng năm, chương trình công tác theo các chuyên đề. Nội dung các chương trình được xây dựng trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và có những đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, như: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Tự tin tạo những đột phá mới

Có thể nói, tổ chức Công đoàn Thủ đô bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy Hà Nội sự phối hợp của chính quyền và các sở, ban, ngành Thành phố; tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tự tin tạo những đột phá mới

-------------------------------

Nội dung: Mai Quý - Thiết kế: P.T