M
26/05/2021 20:28

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm:

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; thời gian thực hiện kế hoạch từ 1/6 - 30/6.

Ra mắt chương trình giáo dục cộng đồng mang tên “Sinh con, Sinh cha” Các hoạt động chính trong “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020 Hiệu quả và thiết thực

Chương trình Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và phát triển toàn diện.

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Sau khi Liên đoàn Lao động quận ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, công đoàn cơ sở đã tổ chức họp, triển khai kế hoạch

Nội dung thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 bao gồm: Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền trẻ em; trợ giúp kịp thời, hiệu quả các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí an toàn lành mạnh bằng các hình thức phong phú, phù hợp với nhu cầu của trẻ em và tình hình dịch bệnh Covid-19. Trang bị cho con công nhân, viên chức, lao động các kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng...

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm chỉ đạo tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em tại các địa bàn khó khăn đông công nhân lao động. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm rà soát, nắm bắt nhóm trẻ em, đặc biệt trẻ em là con công nhân lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thương tích... để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm chăm lo hỗ trợ trẻ, vận động các nguồn lực xã hội hóa trợ giúp trẻ.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm triển khai hướng dẫn tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc về Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

K.Tiến

Nguồn :