M
01/06/2020 10:27

Các hoạt động chính trong “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ về thực hiện “Tháng hành động Vì trẻ em” năm 2020. Theo đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung triển khai các hoạt động nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện.

Nguồn :