M
08/04/2021 19:28

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:

Tổ chức tập huấn những điểm mới trong Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021

(LĐTĐ) Chiều nay (8/4), Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn về “Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và phương pháp, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể” cho cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động công đoàn Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đến dự lớp tập huấn có ông Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng thời là giảng viên trực tiếp truyền đạt nội dung tại Hội nghị; cùng hơn 100 học viên là cán bộ công đoàn Tổng Công ty.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Phạm Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, công tác tập huấn cán bộ Công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cấp Công đoàn Tổng Công ty nhằm cung cấp, bổ sung kịp thời những kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật mới ban hành, về phương pháp công tác, kỹ năng công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn, giúp cán bộ Công đoàn nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, năng lực hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Tổ chức tập huấn những điểm mới trong Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2021
Hội nghị tập huấn về “Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và phương pháp, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể” tại Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Đối với Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, công tác tập huấn cán bộ Công đoàn trong những năm qua đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Quyền lợi của người lao động được đảm bải, các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn Tổng Công ty.

Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 cũng có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động đang phát triển và thay đổi nhanh chóng, đồng thời để thực hiện những cam kết quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập của Việt Nam, đảm bảo phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Đối thoại và thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ trọng tâm, là nhu cầu tự thân, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, tạo nên sức mạnh của tổ chức Công đoàn, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. Thông qua đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã được nghe ông Tạ Văn Dưỡng phổ biến kiến thức về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và phương pháp, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể. Qua đó, học viên được bổ sung kịp thời những kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật mới ban hành, các phương pháp công tác, kỹ năng công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn, giúp nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, năng lực hoạt động thực tiễn để thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bảo Thoa

Nguồn :