M
04/02/2021 16:20

Thiết lập kênh thông tin thông suốt để chủ động nắm tình hình quan hệ lao động

(LĐTĐ) Tổ công tác phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố thiết lập kênh thông tin thường xuyên, liên tục, thông suốt để chủ động nắm tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giữ quan hệ lao động hài hòa, ổn định Nắm chắc tình hình quan hệ lao động ở từng đơn vị doanh nghiệp Công đoàn chủ động chăm lo Tết và thực hiện các giải pháp ổn định quan hệ lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa ký ban hành Quyết định số 134/QĐ- LĐLĐ về việc thành lập Tổ công tác phối hợp giải quyết tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thiết lập kênh thông tin thông suốt để chủ động nắm tình hình quan hệ lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng tới nhà trọ nắm tình hình công nhân lao động và vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho công nhân trong thời điểm dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp hồi tháng 4 năm 2020. Ảnh minh họa.

Theo đó Tổ công tác do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng là tổ trường có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thiết lập kênh thông tin thường xuyên, liên tục, thông suốt để chủ động nắm tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng quy trình, kịch bản, các phương án ứng phó khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể trình Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố phê duyệt theo quy định.

Cùng đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, Hòa giải viên lao động và các cơ quan liên quan giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

P.D

Nguồn :