Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, quyết liệt đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động, ngay từ đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai nhiều Đề án thí điểm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Phát huy tinh thần “Ở đâu có công nhân khó, ở đó có Công đoàn” Quan tâm, chăm lo tốt hơn cho lao động nữ Điểm tựa để người lao động "đi qua đại dịch"

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa tập trung phòng, chống dịch vừa triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động và có nhiều giải pháp để thực hiện các Đề án thí điểm của LĐLĐ Thành phố. Đơn cử như tại LĐLĐ huyện Phúc Thọ, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án thí điểm của LĐLĐ Thành phố về “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, LĐLĐ huyện đã tận dụng lợi thế của việc thành lập được “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Tính đến nay, LĐLĐ huyện đã kết nạp được 176 đoàn viên và thành lập được 4 Công đoàn cơ sở, vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao là thành lập 3 Công đoàn cơ sở và phát triển 130 đoàn viên. Trong đó, thành lập mới được 3 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên.

Phúc Thọ: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn cơ sở mới thành lập năm 2021. (Ảnh: Mạnh Quân)

Được biết, từ đầu năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô và thành lập 10 Tổ công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã đề ra và chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung triển khai 4 Đề án thí điểm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Cụ thể, nhằm tận dụng thời gian vàng trước khi thực hiện các cam kết mới để nhanh chóng phát triển tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp, doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đã triển khai Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”. Theo đó, ngoài hỗ trợ kinh phí từ Thành ủy, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng cơ chế hỗ trợ tập thể Công đoàn cơ sở thành lập mới 5.000.000 đồng; cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp vận động, phát triển được hỗ trợ 1.000.000 đồng. Cơ chế này nhằm tạo đòn bẩy, động lực và khích lệ các cá nhân, tập thể tích cực tham gia công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Nhằm xây dựng cẩm nang trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt Công đoàn hướng về cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, phát hành trên 10.000 cuốn/kỳ/quý. Xác định yếu tố con người rất quan trọng trong mọi thành công, LĐLĐ Thành phố dành nguồn lực để thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”.

Ngoài ra, với mục tiêu không ngừng nâng cao vị thế, tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ Thành phố đã triển khai Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong doanh nghiệp”, kèm theo quy chế hỗ trợ, mức hỗ trợ 8.500.000 đồng/01 bản TƯLĐTT loại A; 6.000.000 đồng/01 bản TƯLĐTT loại B.

Bài 2: Đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động, phấn đấu xây dựng Công đoàn Thủ đô vững mạnh toàn diện
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở .(Ảnh: Mạnh Quân)

Đánh giá về kết quả triển khai các Đề án thí điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 4 Đề án thí điểm, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

LĐLĐ Thành phố đã phát hành ấn phẩm số đầu tiên “Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở” (vào tháng 5/2021), số thứ hai (vào tháng 7/2021) với 21.540 cuốn và được phát tới các cấp Công đoàn Thủ đô; hỗ trợ cho các tập thể và cá nhân trực tiếp tham gia thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại các bản TƯLĐTT, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

LĐLĐ Thành phố đã phân bổ 109 lớp (50 học viên/lớp), với tổng kinh phí khoảng hơn 4 tỷ đồng để Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hỗ trợ 77/152 Công đoàn cơ sở theo Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Đặc biệt, với việc triển khai hiệu quả các Đề án thí điểm, tính từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 289/421 Công đoàn cơ sở (đạt 68,65%), kết nạp 22.434/29.170 đoàn viên (đạt 76,91%). Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố đã có 3.324/5.283 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT (đạt 62,9%); một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hướng dẫn các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT; các bản TƯLĐTT tập trung nâng cao quyền lợi của người lao động so với quy định của pháp luật như: Thời giờ làm việc, tiền lương, tiền thưởng, chế độ bữa ăn ca…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các Đề án thí điểm đã đề ra, nhất là những Đề án liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; ký kết, nâng cao chất lượng TƯLĐTT; đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn… Qua đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời trao giải Hội thi duyên dáng áo dài Việt Nam và trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

(LĐTĐ) Ngày 20/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công, nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

LĐLĐ huyện Thường Tín nâng cao chất lượng hoạt động và công tác phối hợp

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và sơ kết chương trình, quy chế phối hợp công tác năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện uỷ Thường Tín.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, đánh giá kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động