M
19/09/2020 09:46

Tăng cường tương tác giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên qua mạng xã hội Facebook

Các cấp Công đoàn Thủ đô sử dụng mạng xã hội Facebook để tăng cường sự tương tác giữa các cấp Công đoàn Thủ đô với đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thu hút người lao động đến với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ tuyên giáo công đoàn
Tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019
5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có văn bản số 17/HD- LĐLĐ hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, mục đích của việc sử dụng mạng xã hội Facebook đối với tổ chức Công đoàn là nhằm cung cấp, trao đổi thông tin chính thức của tổ chức Công đoàn Thủ đô; tuyên truyền các mặt công tác, các phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Thông qua mạng xã hội Facebook, các cấp Công đoàn tăng cường sự tương tác với đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thu hút người lao động đến với phong công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn.

Đồng thời, mạng xã hội Facebook được các cấp Công đoàn sử dụng để nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người lao động; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm xấu, độc về Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Hướng dẫn, giải đáp, tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động.

Tăng cường tương tác giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên qua mạng xã hội Facebook
Hình ảnh trang Facebook Công Đoàn Hà Nội. Ảnh minh họa.

Về nội dung thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ: Các cấp Công đoàn tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, nhất là hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tư vấn pháp luật, nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động; giới thiệu các chương trình phúc lợi, hoạt động xã hội từ thiện… cho đoàn viên, người lao động.

Cùng đó, các cấp Công đoàn tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, về các vấn đề thời sự, các gương người tốt, cách làm hay của đoàn viên Công đoàn, của các cấp Công đoàn trong quá trình lao động sản xuất và công tác.

Công đoàn tuyên truyền về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…, xác định những cơ hội thách thức, nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người lao động qua trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”; Xây dựng lực lượng và tổ chức đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, Công đoàn; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động tương tác, thích, bình luận, chia sẻ các nội dung trên trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”; các phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn ở địa phương, ngành, đơn vị.

Để triển khai thực hiện, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thành lập và đưa vào hoạt động trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”, địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/congdoanhanoi đảm bảo an toàn, bảo mật và đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập, đăng ký 01 tài khoản Facebook có tên của địa phương, ngành, đơn vị để thực hiện công tác tuyên truyền, tương tác và trao đổi các nội dung với trang Facebook “Công đoàn Hà Nội

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ qua mạng xã hội Facebook cần đảm bảo an toàn thông tin; ngăn ngừa sự xâm nhập của các đối tượng xấu. Nội dung thông tin tuyên truyền cần chính xác, ngắn gọn, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đoàn viên, công nhân vien chức lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động khi tham gia cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội Facebook, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực.

Phạm Diệp

Nguồn :