M
01/04/2021 08:07

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “ở đâu có đơn vị, doanh nghiệp ở đó có Công đoàn”, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm, chú trọng công tác kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Ông Đào Văn Triển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết: Từ lâu, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động quận xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm được nhân cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố do có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhằm đưa ra định hướng, giải pháp cụ thể. Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận còn chủ động khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước để kịp thời vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố và Quận uỷ giao.

Kết quả, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tuyên truyền vận động thành lập 18/17 Công đoàn cơ sở và kết nạp 1011/850 đoàn viên Công đoàn vào tổ chức Công Việt Nam, đạt tỷ lệ 120% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao; thực hiện kiện toàn, bổ sung 6 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận.

Riêng trong quý I/2021, Liên đoàn Lao động quận tuyên truyền vận động thành lập được 2 Công đoàn cơ sở và kết nạp 35 đoàn viên Công đoàn vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn quận cũng thường xuyên quan tâm vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân lao động. Nhờ đó, năm 2020, có 103 đoàn viên Công đoàn quận được kết nạp Đảng.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động phát triển công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao đồng thời, vận động đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Liên đoàn Lao động quận phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021, cố gắng vận động phát triển từ 3-5 Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; tiến hành tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Lê Thắm

Nguồn :