M
27/03/2021 11:41

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 04 ngày 4/2/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong công nhân, viên chức, lao động quận.

Tăng cường phòng dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử Huyện Ba Vì được bầu 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành bắt đầu từ tháng 1/2021 đến ngày 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ tháng 1 - 4/2021, nội dung tuyên truyền chủ yếu về Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây...

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động
Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử

Đợt 2 diễn ra từ tháng 4/2021 - 23/5/2021, nội dung chủ yếu tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đợt 3 diễn ra sau ngày bầu cử 23/5/2021, nội dung chính tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của từng giai đoạn, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng tích cực bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền để gắn kết đoàn viên, công nhân viên chức lao động với các tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng hướng về ngày bầu cử đồng thời, chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động trước, trong và sau bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm phát sinh.

Lê Thắm

Nguồn :