M
09:13 | 24/01/2017

Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội:

Phối hợp cải thiện điều kiện sống và làm việc cho người lao động

Năm qua, những  CB,CNVCLĐ của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước đô thị. 

phoi hop cai thien dieu kien song va lam viec cho nguoi lao dong Công ty Thoát nước Hà Nội ký giao ước thi đua 2017
phoi hop cai thien dieu kien song va lam viec cho nguoi lao dong Luôn nâng cao chất lượng hoạt động

Kết quả này như một sự ghi nhận về sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn Công ty với chính quyền trong việc tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động. 

Theo bà Nguyễn Việt Hương - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, vấn đề cải thiện tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động luôn được Ban giám đốc và các cấp Công đoàn Công ty quan tâm và chú trọng. Năm 2016, Công đoàn công ty đã phối hợp cùng chính quyền không ngừng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động của Công ty có hiệu quả; tham gia hệ thống hoá các văn bản pháp quy, xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan và giám sát thực hiện như quy chế tuyển dụng, quy chế thi đua khen thưởng, các thủ tục hành chính trong công tác quản lý kinh doanh, phương án tổ chức sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác duy trì thoát nước phục vụ tốt kế hoạch thoát nước mùa mưa hàng năm.

phoi hop cai thien dieu kien song va lam viec cho nguoi lao dong
Bà Nguyễn Việt Hương (bên trái) cùng Ban giám khảo lắng nghe thuyết trình phần thi cắm hoa nghệ thuật của đơn vị.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Hiện có 98,5% CNVCLĐ và 100% tập thể đăng ký và thực hiện tốt cuộc vận động. Để đạt được kết quả đó, BCH Công đoàn đã căn cứ vào nội dung cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá để cụ thể hoá thành các chương trình, nội dung cụ thể, xây dựng các chuẩn mực rõ ràng, đề ra các chỉ tiêu đánh giá để đưa vào nội dung thi đua, kế hoạch công tác, xây dựng các nguyên tắc làm việc, tổ chức kiểm tra, đánh giá hằng tháng làm cơ sở xét thưởng định kỳ, nhằm đưa nội dung cuộc vận động vào cuộc sống thực tế của đơn vị, hoà quyện giữa công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào.

Cũng theo bà Hương, không chỉ tham gia tư vấn đầu tư trang thiết bị, nhiều loại phương tiện công cụ cơ giới để phục vụ sản xuất, Công đoàn Công ty còn phối hợp với chính quyền phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả cao. Năm 2016, có 15 đề tài cải tiến khoa học - kỹ thuật đang được ứng dụng rất hiệu quả trong việc nâng cao năng suất lao động, quản lý công trình như: Ứng dụng đèn Led tín hiệu cầm tay vào cảnh báo giao thông; xẻng đa năng, nhà bạt lưu động; bơm rửa mái bờ kè trên sông, mương, hồ và bàn chang cọ rửa mái kè; Cải tiến dụng cụ thu gom rác trên hệ thống thoát nước; cải tiến công nghệ sửa chữa đan ga bằng ga thu bằng cấu kiện BG 1200 góp phần giúp ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng, nâng cao chất lượng;… Đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng và xây dựng hệ thống giám sát tự động bằng công nghệ thông tin để giám sát trực tiếp lượng mưa, mực nước, các điểm úng ngập trên toàn hệ thống; công tác vận hành các trạm bơm giúp thuận tiện cho công tác điều hành sản xuất.

Cùng đó, Công đoàn Công ty đã tham gia củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an toàn và màng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 214 đồng chí tại các xí nghiệp trực thuộc. Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định về an toàn vệ sinh lao động, quy trình, quy phạm an toàn trong sản xuất theo từng ngành nghề và tổ chức, mời cán bộ an toàn của chuyên ngành cấp trên về tập huấn cho toàn thể CNVCLĐ với phương châm “Không làm việc khi chưa được huấn luyện an toàn”. Mặt khác, việc nâng cao chất lượng bảo hộ lao động cho người lao động cũng luôn được chú trọng - từ việc đảm bảo cỡ số, chất liệu, màu sắc phù hợp với điều kiện sản xuất, đảm bảo tính khoa học, an toàn phòng hộ,… “Năm 2016, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song đời sống việc làm của người lao động trong Công ty vẫn được đảm bảo; các chế độ chính sách với Nhà nước, với người lao động được thực hiện đầy đủ. Kết quả này là một sự ghi nhận về hiệu quả của các phong trào thi đua, cải thiện tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động của các cấp Công đoàn và lãnh đạo Công ty” – bà Hương nhấn mạnh.

T.Huế

Nguồn :