Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh

(LĐTĐ) Với chủ đề “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, sáng nay (18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức.
Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm
Đẩy mạnh phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động
Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần làm rõ hơn quyền Công đoàn

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đại diện các Đảng bộ trong Khối.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 150 đại biểu đại diện cho 478 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.Hải

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVI.

Cùng với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cũng như trong công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhận định từ nay đến năm 2025 là giai đoạn phát triển mới có tính bước ngoặt đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Với phương châm dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ lần này có trọng trách đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ đổi mới sáng tạo, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới.

Báo cáo về về kết quả hoạt động của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, các Chương trình, Kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ từng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã phối hợp Đảng đoàn Tổng Liên đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu ban hành 4 Chương trình cụ thể hóa các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trên các lĩnh vực trọng tâm; tham mưu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, triển khai thành nhiều chương trình, hoạt động mang tính hệ thống, có sức lan tỏa, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn, như: Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Nghị quyết về bữa ăn giữa ca của người lao động; Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; Chương trình “Mái ấm Công đoàn”…

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: B.D

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới được 4,2 triệu đoàn viên và thành lập mới được trên 27 ngàn công đoàn cơ sở, gắn với đổi mới công tác quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn (hiện nay có 10.550.777 đoàn viên và 126.669 công đoàn cơ sở)…

Đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn, cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chăm lo và có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững.

Việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm, phát huy được tính dân chủ và tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đ.Hải

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, những năm tới, Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương và quyết sách lớn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng của đổi mới sáng tạo. Số lượng đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, chiếm tỷ lệ chủ yếu, sẽ chi phối hoạt động của tổ chức Công đoàn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động sâu sắc tới sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế lao động cơ bản, đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam những yêu cầu và thách thức rất mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn, là cấp tham mưu chiến lược về chủ trương, cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Theo đó, bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành và dự thảo Chương trình hành động trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Đại hội thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

Tham mưu giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới công tác cán bộ; Tạo chuyển biến căn bản việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ động trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mà trọng tâm trước mắt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (năm 2019)...

Thứ hai, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đại biểu tham dự Đại hội tham gia biểu quyết. Ảnh: Đ.Hải

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là những người có tâm, có tầm, sâu sát, gắn bó với cơ sở và người lao động, có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để trau dồi nâng cao năng lực thực tiễn.

Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong sạch, vững mạnh, đoàn kết

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đ.Hải

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị: Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác công đoàn, Đảng bộ Tổng Liên đoàn cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần thực sự gương mẫu, nêu gương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn và các cấp ủy trực thuộc cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy Tổng Liên đoàn với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất trên tất cả các mặt công tác, thực hiện tốt mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bảo Duy

Nên xem

Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

Hà Nội: Hướng dẫn người dân 3 phương án đổi giấy phép lái xe

(LĐTĐ) Để thuận tiện nhất cho người dân, phục vụ tốt nhu cầu đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, người dân có thể thực hiện 3 phương án, đặc biệt, có phương án người dân chỉ cần ra khỏi nhà 1 lần để khám sức khỏe, các nội dung còn lại có thể xử lý qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024

(LĐTĐ) Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục sau khi đánh bại Đội tuyển Anh 2-1 ở chung kết để giành chức vô địch Euro 2024.
Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

Cháy tại quán kinh doanh chân gà nướng trên phố Đê La Thành

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào 9h30 ngày 15/7 tại cơ sở kinh doanh chân gà nướng số 683 Đê La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy...
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh

(LĐTĐ) Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân được xác định do uống nhầm rễ cây lá ngón.
Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

Để con trẻ hòa mình vào nghệ thuật, khoa học dịp hè

(LĐTĐ) Các lớp học mỹ thuật, thủ công hay những trại hè khoa học… đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để giúp con em mình có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, sáng tạo.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Thời tiết ngày 15/7: Khu vực Hà Nội có mưa dông

Thời tiết ngày 15/7: Khu vực Hà Nội có mưa dông

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 15/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2-3.

Tin khác

Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024, sáng 14/7, tại vườn hoa Lạc Long Quân, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ cùng các nhà đồng hành phối hợp tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh "Sắc sen Tây Hồ". Ngày hội thu hút sự tham gia của 7.000 người dân, sự kiện đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

(LĐTĐ) Trước khi vụ cháy xảy ra, đã có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, sau đó lửa bao trùm cả căn nhà, người dân đã sử dụng hàng chục bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.
Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức khai mạc “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc” năm 2024.
Gần 60.000 trẻ dưới 6 tuổi được cấp Căn cước

Gần 60.000 trẻ dưới 6 tuổi được cấp Căn cước

(LĐTĐ) Trong hơn 1 tuần từ khi triển khai Luật Căn cước, tính đến ngày 8/7, cơ quan Công an đã tiếp nhận 327.902 hồ sơ cấp Căn cước của công dân. Trong đó 59.224 hồ sơ cấp Căn cước cho công dân dưới 6 tuổi,...
Một máy bay bị móp cánh trái do đâm vào cột đèn chiếu sáng

Một máy bay bị móp cánh trái do đâm vào cột đèn chiếu sáng

(LĐTĐ) Một máy bay của hãng Eva Air Boeing 777 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan), trong lúc lăn ra đường băng đã lăn nhầm vào bến đậu, làm hư hỏng cột đèn chiếu sáng và làm móp cánh trái máy bay.
Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(LĐTĐ) Sáng 1/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới dự, chỉ đạo và động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(LĐTĐ) Sáng 29/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), với 454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 93,42%.
Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại Hà Nội là mô hình nhân rộng ra toàn quốc

Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại Hà Nội là mô hình nhân rộng ra toàn quốc

(LĐTĐ) Trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, để triển khai rộng rãi trên toàn quốc, ngày 21/05/2024, Bộ Y tế đã ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID tại Quyết định số 1332/QĐ-BYT. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các các địa phương triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VneID.
Kiến nghị xem xét số lượng người trốn ở lại nước ngoài để tước giấy phép kinh doanh lữ hành

Kiến nghị xem xét số lượng người trốn ở lại nước ngoài để tước giấy phép kinh doanh lữ hành

(LĐTĐ) Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Sở Du lịch TP.HCM đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch, trong đó có việc kiến nghị, xem xét số lượng người trốn ở lại để quy định chi tiết mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép kinh doanh lữ hành.
Xem thêm
Phiên bản di động