M
18/08/2020 15:44

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh

(LĐTĐ) Với chủ đề “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, sáng nay (18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên làm việc chính thức.

Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm
Đẩy mạnh phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động
Sửa đổi Luật Công đoàn: Cần làm rõ hơn quyền Công đoàn

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đại diện các Đảng bộ trong Khối.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 150 đại biểu đại diện cho 478 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đ.Hải

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVI.

Cùng với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cũng như trong công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhận định từ nay đến năm 2025 là giai đoạn phát triển mới có tính bước ngoặt đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Với phương châm dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ lần này có trọng trách đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ đổi mới sáng tạo, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới.

Báo cáo về về kết quả hoạt động của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Liên đoàn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, các Chương trình, Kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ từng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Đảng bộ Tổng Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã phối hợp Đảng đoàn Tổng Liên đoàn chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu ban hành 4 Chương trình cụ thể hóa các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trên các lĩnh vực trọng tâm; tham mưu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, triển khai thành nhiều chương trình, hoạt động mang tính hệ thống, có sức lan tỏa, mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn, như: Tết Sum vầy; Tháng Công nhân; Nghị quyết về bữa ăn giữa ca của người lao động; Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; Chương trình “Mái ấm Công đoàn”…

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: B.D

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới được 4,2 triệu đoàn viên và thành lập mới được trên 27 ngàn công đoàn cơ sở, gắn với đổi mới công tác quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn (hiện nay có 10.550.777 đoàn viên và 126.669 công đoàn cơ sở)…

Đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Liên đoàn, cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chăm lo và có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững.

Việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm, phát huy được tính dân chủ và tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đ.Hải

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, những năm tới, Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương và quyết sách lớn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng của đổi mới sáng tạo. Số lượng đoàn viên, người lao động và công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, chiếm tỷ lệ chủ yếu, sẽ chi phối hoạt động của tổ chức Công đoàn. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng, tác động sâu sắc tới sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế lao động cơ bản, đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam những yêu cầu và thách thức rất mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn, là cấp tham mưu chiến lược về chủ trương, cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Theo đó, bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành và dự thảo Chương trình hành động trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Đại hội thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

Tham mưu giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới công tác cán bộ; Tạo chuyển biến căn bản việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ động trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mà trọng tâm trước mắt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (năm 2019)...

Thứ hai, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đại biểu tham dự Đại hội tham gia biểu quyết. Ảnh: Đ.Hải

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.

Thứ tư, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là những người có tâm, có tầm, sâu sát, gắn bó với cơ sở và người lao động, có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để trau dồi nâng cao năng lực thực tiễn.

Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong sạch, vững mạnh, đoàn kết

phat huy vai tro neu guong cua can bo dang vien xay dung cong doan viet nam vung manh
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đ.Hải

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị: Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược giúp Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác công đoàn, Đảng bộ Tổng Liên đoàn cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần thực sự gương mẫu, nêu gương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn và các cấp ủy trực thuộc cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy Tổng Liên đoàn với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất trên tất cả các mặt công tác, thực hiện tốt mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Tổng Liên đoàn trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bảo Duy

Nguồn :