Đẩy mạnh phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động động tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa trong cả nước.
Nhân lên những bông hoa điển hình tiên tiến
Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động
Kịp thời khen thưởng các sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19

Sáng nay (13/8), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025”.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

0338 4f857bb9 a67f 44dc b73d 38126d901587
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

Công đoàn đã vận dụng sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả

Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 108/CTPH-BTĐKT-TLĐLĐVN ngày 24/1/2014 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Cụ thể, với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả” phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng giúp các đơn vị vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi, nhất là khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của công nhân, viên chức, lao động được triển khai thực hiện đã giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện điều kiện lao động, môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động.

0629 3a426f3c 2859 4d89 b246 42aa30e36aaf 1
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương cũng có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”...

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, công tác ở từng doanh nghiệp, cơ quan. Từ năm 2014 - 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 4.200 lượt tác giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thống nhất chỉ đạo thực hiện và xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu khen thưởng cho công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hằng năm, đã có ít nhất từ 3-5 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX, năm 2015, trong tổng số 486 điển hình tham dự Đại hội, có 233 điển hình là công nhân, nhân viên, viên chức không giữ cương vị quản lý, có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Trong đó, có 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao đông Hạng Ba và 30 cá nhân điển hình tiến tiến tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tôn vinh tại Đại hội.

Tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức các phong trào thi đua, bởi hệ thống có bộ máy tổ chức quản lý toàn diện từ trung ương tới cơ sở, quản lý lực lượng đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua nhiều phong trào thi đua như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh...

1318 35ebc38b 77de 4281 a38c f259d9c0b4ac
Đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại lễ ký kết

“Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẵn sàng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong triển khai các phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, viên chức lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất tham gia các phong trào thi đua và được khen thưởng các cấp, tăng tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước”, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định.

Về chương trình phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhất trí cao với Tổng Liên đoàn, chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh truyền thông các gương điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thông của hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, động viên công nhân, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng cao, tỷ lệ khen thưởng cho công nhân lao động trực tiếp tăng từ 6-7% năm 2013 lên 15-18% năm 2019.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế về lao động, tổ chức và hoạt động Công đoàn đang đứng trước những thách thức lớn, có những tình huống mới, chưa từng có tiền lệ.

"Bối cảnh trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức các mặt hoạt động trong đó có công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

1119 da262fe4 88a6 4097 b15c 05048664bd08
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đồng chí Trần Thị Hà - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Tại Hội nghị, thay mặt hai cơ quan, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Trần Thị Hà - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn về thi đua, khen thưởng, qua đó, làm chuyển biến nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giúp đông đảo đoàn viên, người lao động hiểu được lợi ích của việc tham gia các phong trào thi đua, từ đó thúc đẩy người lao động tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở.

Hai bên cũng sẽ phối hợp hướng dẫn, đôn đốc triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy ưu tiên, khuyến khích khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Phát hiện một cơ sở tẩm quất lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra phòng chống dịch Covid-19, đã phát hiện cơ sở tẩm quất ...
Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

Tài xế giao hàng bất ngờ khi bị phạt vì công ty thông báo được hoạt động sau 18h

(LĐTĐ) Nhiều tài xế giao hàng của một hãng xe công nghệ bất ngờ khi bị xử phạt, theo các tài xế, thông báo của lãnh đạo công ty tài xế ...
Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

Quận Bắc Từ Liêm diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C Khu tái định cư phường Phúc Diễn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ...
Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

Công bố đối sánh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm học bạ lớp 12

(LĐTĐ) Từ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào ...
Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

(LĐTĐ) "Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư thoả đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng dần, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và tăng ...
Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

Củng cố vững chắc các “thành lũy” kiểm soát dịch Covid-19 tại quận trung tâm

(LĐTĐ) Ndjdk
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Nghiên cứu triển khai ngay mô hình phát phiếu đi chợ

(LĐTĐ) Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến ...

Tin khác

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

Phải xóa bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người, mọi thời điểm, mọi chiều thiếu hụt

(LĐTĐ) "Giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư thoả đáng để mức sống tối thiểu của người dân tăng dần, gắn với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Đặc biệt, phải quan tâm hơn trong việc giảm hộ nghèo một cách thực chất và bền vững. Giảm nghèo bao trùm có nghĩa là phải xoá bỏ đói nghèo cho tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thời điểm và mọi chiều thiếu hụt", Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết.
Đại biểu Nguyễn Đình Khang: Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Đại biểu Nguyễn Đình Khang: Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

(LĐTĐ) Từ thực tế cấp bách về vấn đề nhà ở cho công nhân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang trân trọng đề nghị Quốc hội xem xét đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xem xét, bổ sung trong kế hoạch vốn một gói để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, chăm lo cho công nhân - lực lượng đang trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội nhưng rất dễ bị tổn thương để hướng đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.
Tăng tính cạnh tranh cho nông sản mới có thể tăng thu nhập cho người dân

Tăng tính cạnh tranh cho nông sản mới có thể tăng thu nhập cho người dân

(LĐTĐ) Cần tăng cường hàm lượng khoa học trong sản phẩm nông nghiệp, chú trọng đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để tăng tính cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Có như vậy mới có thể tăng được thu nhập cho người dân - đó là kiến nghị của đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn Hà Nội) tại phiên thảo luận Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để đồng bào thoát nghèo và làm giàu từ rừng: Cần điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng

Để đồng bào thoát nghèo và làm giàu từ rừng: Cần điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng

(LĐTĐ) "Đề nghị Chính phủ rà soát điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng tại Nghị định 75 năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sửa đổi chính sách cho thuê dịch vụ môi trường rừng theo hướng thông thoáng hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận để phát triển kinh tế dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Qua đó, để đồng bào yên tâm phấn đấu thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ rừng", đại biểu Triệu Thị Huyền (đoàn Yên Bái) phát biểu.
Rưng rưng ngày cuối tháng bảy

Rưng rưng ngày cuối tháng bảy

(LĐTĐ) Tháng bảy đang đi qua những ngày cuối cùng. Với bạn, tháng bảy có gì lưu trong ký ức? Với tôi, mỗi khi chạm đến cuối tháng bảy, lòng lại rưng rưng nhớ về những người đã mãi mãi đi xa vì nền độc lập của Tổ quốc.
Hơn lúc nào hết, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi với người có công

Hơn lúc nào hết, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi với người có công

(LĐTĐ) Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công luôn là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho các thế hệ mai sau được sống hòa bình, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Có một bài ca không bao giờ quên…

Có một bài ca không bao giờ quên…

(LĐTĐ) Ai đã sống mà không ngoái nhìn quá khứ, nhất là quá khứ hào hùng qua những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mà ở đó máu, nước mắt, tính mạng của hàng trăm nghìn nghĩa sĩ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vào những ngày này, dù bất kỳ nơi đâu thì mỗi người con của đất mẹ Việt Nam mến yêu đều nhắc nhở nhau qua những lời ca “không bao giờ quên để dành cho những người đã ngã xuống”…
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ

(LĐTĐ) Những ngày này, cả nước đang căng mình phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) vẫn là dịp thiêng liêng để cả dân tộc ôn lại lịch sử hào hùng, tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước.
Thành phố Hồ Chí Minh: Các ngả đường 'vắng tanh' không một bóng người sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Các ngả đường 'vắng tanh' không một bóng người sau 18h

(LĐTĐ) Vào ngày đầu tiên áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18h, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh vắng tanh, trên đường chỉ có phương tiện của các tổ tuần tra và lực lượng chống dịch lưu thông.
Xem thêm
Phiên bản di động