M
13/08/2020 16:29

Đẩy mạnh phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động động tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa trong cả nước.

Nhân lên những bông hoa điển hình tiên tiến
Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động
Kịp thời khen thưởng các sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19

Sáng nay (13/8), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025”.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

0338 4f857bb9 a67f 44dc b73d 38126d901587
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025

Công đoàn đã vận dụng sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả

Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 108/CTPH-BTĐKT-TLĐLĐVN ngày 24/1/2014 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Cụ thể, với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả” phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng giúp các đơn vị vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi, nhất là khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của công nhân, viên chức, lao động được triển khai thực hiện đã giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện điều kiện lao động, môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động.

0629 3a426f3c 2859 4d89 b246 42aa30e36aaf 1
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương cũng có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với Giải thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”...

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, công tác ở từng doanh nghiệp, cơ quan. Từ năm 2014 - 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 4.200 lượt tác giả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thống nhất chỉ đạo thực hiện và xác định rõ các nội dung, chỉ tiêu khen thưởng cho công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Hằng năm, đã có ít nhất từ 3-5 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX, năm 2015, trong tổng số 486 điển hình tham dự Đại hội, có 233 điển hình là công nhân, nhân viên, viên chức không giữ cương vị quản lý, có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Trong đó, có 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao đông Hạng Ba và 30 cá nhân điển hình tiến tiến tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tôn vinh tại Đại hội.

Tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp được khen thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức các phong trào thi đua, bởi hệ thống có bộ máy tổ chức quản lý toàn diện từ trung ương tới cơ sở, quản lý lực lượng đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua nhiều phong trào thi đua như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh...

1318 35ebc38b 77de 4281 a38c f259d9c0b4ac
Đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại lễ ký kết

“Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẵn sàng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong triển khai các phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, viên chức lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất tham gia các phong trào thi đua và được khen thưởng các cấp, tăng tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng cấp Nhà nước”, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định.

Về chương trình phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhất trí cao với Tổng Liên đoàn, chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh truyền thông các gương điển hình tiên tiến trên hệ thống truyền thông của hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, động viên công nhân, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng cao, tỷ lệ khen thưởng cho công nhân lao động trực tiếp tăng từ 6-7% năm 2013 lên 15-18% năm 2019.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế về lao động, tổ chức và hoạt động Công đoàn đang đứng trước những thách thức lớn, có những tình huống mới, chưa từng có tiền lệ.

"Bối cảnh trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức các mặt hoạt động trong đó có công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.

1119 da262fe4 88a6 4097 b15c 05048664bd08
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đồng chí Trần Thị Hà - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Tại Hội nghị, thay mặt hai cơ quan, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Trần Thị Hà - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

Trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn về thi đua, khen thưởng, qua đó, làm chuyển biến nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giúp đông đảo đoàn viên, người lao động hiểu được lợi ích của việc tham gia các phong trào thi đua, từ đó thúc đẩy người lao động tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở.

Hai bên cũng sẽ phối hợp hướng dẫn, đôn đốc triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy ưu tiên, khuyến khích khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp…

Bảo Duy

Nguồn :