Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Những dấu ấn nổi bật

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã hoàn thành các trọng trách của nhiệm kỳ khóa XV, 2016-2021 với nhiều dấu ấn quan trọng.
Chú trọng tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú Phê duyệt kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Trở lại thời điểm năm 2016, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bầu105 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội thực hiện mô hình tổ chức theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Theo đó, Hội đồng nhân dân đã bầu đủ số lượng đại biểu, bộ máy lãnh đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng quy định. Nhiệm kỳ này, Hội đồng nhân dân Thành phố có tổng số 18 đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, cấp huyện có 70 đại biểu chuyên trách.

Những dấu ấn nổi bật
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát dự án khách sạn Hoa Sen chậm được triển khai tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: HNM

Với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, số lượng đại biểu chuyên trách tăng hơn, chất lượng đại biểu được chú trọng nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước đã góp phần làm nên thành công của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, điều đó được thể hiện ở 06 dấn ấn nổi bật.

Đó là, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức 19 kỳ họp với nhiều đổi mới theo hướng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng, trong đó có nhiều kỳ họp chuyên đề để quyết định nội dung phát sinh đột xuất của Thành phố.

Trong quá trình tổ chức kỳ họp, việc thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân đối với các nội dung Hội đồng nhân dân Thành phố trình được thực hiện kỹ lưỡng; các Ban tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân ngay từ quá trình các cơ quan chuẩn bị nội dung trình; nhiều nội dung các Ban thẩm tra vừa trên cơ sở hồ sơ, vừa trên cơ sở khảo sát trực tiếp trên thực tế, tham khảo ý kiến của các đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của chính sách…Chính vì vậy những nội dung trình ra kỳ họp đều được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Dấu ấn tiếp theo là Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành gần 200 nghị quyết, trong đó có 110 nghị quyết chuyên đề nhằm thể chế hóa các nhiệm vụ của Trung ương và của Thành phố theo đúng thẩm quyền, làm cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi, khả thi để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Nhiều Nghị quyết trong số đó có tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, sau khi triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn như: Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống;

Nghị quyết về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…; Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...;

Bên cạnh đó hoạt động giám sát, chất vấn trong nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều điểm mới, thu hút đông đảo cử tri và nhân dân theo dõi, đánh giá cao. Đặc biệt phiên giải trình là hoạt động mới được Luật quy định thực hiện trong nhiệm kỳ này, song đã được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện rất bài bản, chất lượng, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Điều làm nên hiệu quả tích cực trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình là lựa chọn “trúng” và “đúng” nội dung giám sát, nhiều chủ đề “nóng” được các Ban Hội đồng nhân dân khảo sát, giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu giải trình, Hội đồng nhân dân chất vấn tại kỳ họp như: Dự án chậm triển khai (cả dự án ngoài ngân sách và dự án đầu tư công), quản lý khai thác cát sỏi lòng sông, quản lý trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường..;

Phương châm giám sát đi đến tận cùng vấn đề qua đó nhằm xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục: Một số nội dung như phòng cháy chữa cháy, dự án sử dụng đất chậm triển khai... được Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân giám sát, tái chất vấn, tái giám sát không dưới 3 lần... Cách thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trên tinh thần thẳng thắn, công khai, dân chủ...

Tiếp đó là công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân và đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc để tồn đọng, kéo dài…cho thấy trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội trước cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Sau cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về quản lý nhà chung cư, Thường trực Hội đồng nhân dânThành phố đã kiến nghị và tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó công tác quản lý nhà chung cư đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giảm bớt những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực này.

Dấu ấn nữa là bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ và yêu cầu của thực tiễn, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố; đề xuất các chủ trương, nội dung công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo, trong đó thống nhất phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan,đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phối hợp thực hiện và tổ chức giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thắng lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Đặc biệt bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Theo quy định của Luật, số lượng cán bộ chuyên trách Hội đồng nhân dân sẽ giảm, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã quyết tâm và mạnh dạn đề xuất với Thành ủy đề nghị Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội tăng số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố là 19 người nhưng đảm bảo không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của Thành phố được giao.

Việc bố trí tăng số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách là để Hội đồng nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân được quy định trong Luật và đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Từ cách làm của Hội đồng nhân dân Thành phố đã có tác dụng định hướng, lan tỏa tới hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, chất lượng, hiệu quả; ngày càng thể hiện rõ nét vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Đây có thể nói là một thành công lớn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội với phương châm hoạt động “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả” sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô./.

Sinh Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham ...
Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo đó, lượng rác thải phát sinh trong mùa dịch gia tăng đáng ...
Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang điều tra vụ án Lê Tuấn Mạnh (sinh năm 1965; trú tại thôn Chúc Lý, xã ...
Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Hà Nội đã có nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa sẻ chia với ...
Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó 8 ...
Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho phép thực hiện ...
Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương (sinh năm 1986, trú tại xóm ...

Tin khác

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", ngày 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín. Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Chử Xuân Dũng.
[Infographic] Hà Nội: Ban hành mẫu giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

[Infographic] Hà Nội: Ban hành mẫu giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.
Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.
Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin riêng trong ngày thứ 6 (29/7) Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt hành chính 496 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 856 triệu đồng.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Làm chặt chẽ từ gốc, bố trí chốt kiểm soát từ thôn, xóm

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Làm chặt chẽ từ gốc, bố trí chốt kiểm soát từ thôn, xóm

(LĐTĐ) Nhấn mạnh nội dung chính của Chỉ thị số 17/CT-UBND là bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc: "Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Hoài Đức phải làm chặt chẽ từ gốc, bố trí các chốt kiểm soát từ thôn, xóm; huy động thêm các lực lượng và có phương án chuẩn bị phục vụ dài ngày.
Hà Nội thí điểm thu hồi xe máy cũ, hỗ trợ đến 4 triệu/xe

Hà Nội thí điểm thu hồi xe máy cũ, hỗ trợ đến 4 triệu/xe

Hà Nội lên kế hoạch hỗ trợ thu hồi và xử lý các xe mô tô, xe gắn máy của người dân tự nguyện thải bỏ; đồng thời, hỗ trợ kinh phí từ 0-4 triệu đồng/xe cho người dân thải bỏ xe cũ và có nhu cầu chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy mới.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động… Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

Huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Sáng 29/7, Đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai.
Hà Nội cho phép một số công trình trọng điểm, cấp bách được tổ chức thi công xây dựng

Hà Nội cho phép một số công trình trọng điểm, cấp bách được tổ chức thi công xây dựng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2397/UBND-ĐT về việc tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm, cấp bách trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động