Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú

(LĐTĐ) Đánh giá Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị và đặc biệt là đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 100% cử tri Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình- nơi cư trú của đồng chí Nguyễn Phi Thường đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Phi Thường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.
Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các Nghị quyết và Hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 2/4, Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thay mặt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú tại Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Những người được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức báo cáo về số lượng cử tri được mời và số lượng cử tri có mặt; giới thiệu các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định đồng thời tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú.

Các ý kiến nhận định, những người cư trú tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với nhân dân, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong đó, đối với đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các ý kiến nhận xét: đồng chí có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị. Đặc biệt, đồng chí đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV). Với trách nhiệm của người đảng viên đang công tác, đồng chí đã thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố; chủ động đóng góp vào các phong trào do địa phương phát động; sống hòa thuận, gần gũi với Nhân dân nơi cư trú, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cử tri Phan Chu Thành nhận xét: đồng chí Nguyễn Phi Thường đã trải qua nhiều vị trí công tác, vị trí nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có lối sống bình dị, khiêm tốn, đoàn kết với nhân dân.

Cử tri Lê Hồng Sơn thì nhận xét: với cương vị công tác hiện nay là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường có đủ năng lực, trí tuệ; có tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Đồng chí có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Cử tri phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thay mặt cho cơ quan nơi công tác của đồng chí Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên và các đại biểu cử tri Tổ dân phố số 1 phường Điện Biên đã tổ chức và có mặt tại hội nghị để đóng góp những ý kiến quý báu cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường.

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, mặc dù thời gian luân chuyển về công tác tại Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố chưa lâu (gần 4 tháng) nhưng đồng chí Nguyễn Phi Thường đã có nhiều quyết định quyết đoán, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo, tạo ra những khâu đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Cơ quan và trong tập thể lãnh đạo.

Trong thời gian đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tích lũy được nhiều kinh nghiệm tham gia đóng góp xây dựng các Bộ Luật, tham gia xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng chí luôn gần gũi với cử tri nơi bầu cử, mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố.

“Thời gian tới hoạt động Công đoàn có nhiều thời cơ; song cũng có nhiều thách thức đan xen; với xu hướng hội nhập và phát triển của Thủ đô, đất nước, trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; bởi vậy việc đồng chí Nguyễn Phi Thường đại diện cho trên 2,5 triệu lao động và hơn 600 nghìn đoàn viên được giới thiệu để bầu cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 là một vinh dự to lớn của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Toàn cảnh hội nghị

Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ cách mạng mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn Thủ đô có đại biểu đại diện tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. Có vậy nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động mới được đảm bảo, phúc lợi ngày càng tốt hơn”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Sau những ý kiến thảo luận sôi nổi, hội nghị đã thống nhất quyết định biểu quyết giơ tay để thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, 100% cử tri nhất trí tín nhiệm Trung tướng Khuất Việt Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài: Phạm Diệp- Ảnh: Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Công Thương khuyến cáo không nên mua kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trôi nổi

Bộ Công Thương khuyến cáo không nên mua kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trôi nổi

(LĐTĐ) Trước tình trạng nhiều người rao bán bộ kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và các website/ứng dụng thương mại điện tử, Bộ Y ...
Đồng lòng, vững tin để đẩy lùi dịch bệnh

Đồng lòng, vững tin để đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Vẫn còn đâu đó ở trên không gian mạng, hay chỗ này, chỗ kia tỏ ra không hài lòng về Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân ...
Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là ...
Kịp thời chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội

Kịp thời chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những ngày này, cơ quan ...
Nghĩa tình Công đoàn với người lao động

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân ...
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong ...
Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong ngày 2/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ...

Tin khác

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn tới các đối tượng yếu thế, gặp khó khăn do cách ly, giãn cách xã hội

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn tới các đối tượng yếu thế, gặp khó khăn do cách ly, giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn, tương đương với số tiền 51 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần cùng các tỉnh, thành phố phía Nam có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

Công bố gói hỗ trợ viễn thông trị giá gần 10 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 2/8, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, Mobifone, CMC, FPT, Vietnamobile, SCTV đã công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10 nghìn tỷ đồng.
[Infographic] Một số chính sách mới có hiệu lực từ 1/8/2021

[Infographic] Một số chính sách mới có hiệu lực từ 1/8/2021

(LĐTĐ) Từ ngày 1/8/2021, một số quy định liên quan đến đời sống an sinh xã hội như: Không yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học, quy định về nâng bậc lương cho công chức, mẫu hộ chiếu mới, khung giá nước sạch sinh hoạt mới… chính thức có hiệu lực.
Bổ sung hơn 5.100 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Bổ sung hơn 5.100 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Triển khai ngay phương án điều động, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng

Triển khai ngay phương án điều động, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chủ động, khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực điều trị, hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước; căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc, triển khai ngay phương án điều động, chi viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng.
Điều chỉnh giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Điều chỉnh giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xem xét, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trường hợp nào được rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 2/8?

Trường hợp nào được rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 2/8?

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân tuyệt đối không được rời khỏi nơi cư trú từ sau ngày 2/8, trừ các trường hợp được cho phép.
Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ Công Thương.
Thủ tướng Chính phủ: Dứt khoát không để khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ: Dứt khoát không để khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động