Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú

(LĐTĐ) Đánh giá Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị và đặc biệt là đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 100% cử tri Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình- nơi cư trú của đồng chí Nguyễn Phi Thường đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Phi Thường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.
Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các Nghị quyết và Hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 2/4, Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thay mặt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú tại Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Những người được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức báo cáo về số lượng cử tri được mời và số lượng cử tri có mặt; giới thiệu các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định đồng thời tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú.

Các ý kiến nhận định, những người cư trú tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với nhân dân, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong đó, đối với đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các ý kiến nhận xét: đồng chí có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị. Đặc biệt, đồng chí đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV). Với trách nhiệm của người đảng viên đang công tác, đồng chí đã thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố; chủ động đóng góp vào các phong trào do địa phương phát động; sống hòa thuận, gần gũi với Nhân dân nơi cư trú, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cử tri Phan Chu Thành nhận xét: đồng chí Nguyễn Phi Thường đã trải qua nhiều vị trí công tác, vị trí nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có lối sống bình dị, khiêm tốn, đoàn kết với nhân dân.

Cử tri Lê Hồng Sơn thì nhận xét: với cương vị công tác hiện nay là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường có đủ năng lực, trí tuệ; có tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Đồng chí có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Cử tri phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thay mặt cho cơ quan nơi công tác của đồng chí Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên và các đại biểu cử tri Tổ dân phố số 1 phường Điện Biên đã tổ chức và có mặt tại hội nghị để đóng góp những ý kiến quý báu cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường.

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, mặc dù thời gian luân chuyển về công tác tại Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố chưa lâu (gần 4 tháng) nhưng đồng chí Nguyễn Phi Thường đã có nhiều quyết định quyết đoán, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo, tạo ra những khâu đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Cơ quan và trong tập thể lãnh đạo.

Trong thời gian đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tích lũy được nhiều kinh nghiệm tham gia đóng góp xây dựng các Bộ Luật, tham gia xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng chí luôn gần gũi với cử tri nơi bầu cử, mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố.

“Thời gian tới hoạt động Công đoàn có nhiều thời cơ; song cũng có nhiều thách thức đan xen; với xu hướng hội nhập và phát triển của Thủ đô, đất nước, trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; bởi vậy việc đồng chí Nguyễn Phi Thường đại diện cho trên 2,5 triệu lao động và hơn 600 nghìn đoàn viên được giới thiệu để bầu cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 là một vinh dự to lớn của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Toàn cảnh hội nghị

Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ cách mạng mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn Thủ đô có đại biểu đại diện tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. Có vậy nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động mới được đảm bảo, phúc lợi ngày càng tốt hơn”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Sau những ý kiến thảo luận sôi nổi, hội nghị đã thống nhất quyết định biểu quyết giơ tay để thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, 100% cử tri nhất trí tín nhiệm Trung tướng Khuất Việt Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài: Phạm Diệp- Ảnh: Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng nay (25/1), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy ...
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) “Đón nhận món quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô và những lời động viên, thăm hỏi, chúc Tết của Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố ...
Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín đã phối hợp với Hội LHPN xã Duyên Thái tổ chức Ngày hội "Gói Bánh chưng xanh ấm tình ...
Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

(LĐTĐ) Ngày 24/1, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù với ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng ...
Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Những năm qua, trong lĩnh vực truyền hình, gameshow (trò chơi trên truyền hình) đã dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho khán giả, được ...
Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Đại dịch Covid-19 khiến mã QR (hay QR Code) trở nên rất phổ biến, cho dù đó là chứng chỉ tiêm chủng hay quét mã điểm đến, điểm đi.
Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện thị trường hàng hóa phục vụ Tết đã sôi động. Đặc biệt, năm nay các loại hàng ...

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”

(LĐTĐ) Chiều 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Đề xuất giám sát hỗ trợ cai nghiện rượu, bia với người có hành vi bạo lực gia đình

Đề xuất giám sát hỗ trợ cai nghiện rượu, bia với người có hành vi bạo lực gia đình

(LĐTĐ) Theo Dự thảo Luật, trường hợp người nghiện rượu, bia tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình (BLGĐ) đã bị xử phạt hành chính về hành vi BLGĐ, đã được tuyên truyền vận động cai nghiện rượu, bia mà vẫn tiếp tục có hành vi BLGĐ thì đề nghị cai nghiện rượu, bia bắt buộc.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi một số điều của 9 Luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi một số điều của 9 Luật

(LĐTĐ) Ngày 24/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất.
Vinh danh kiều bào tiêu biểu tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Vinh danh kiều bào tiêu biểu tích cực xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(LĐTĐ) Ngày 22/1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021 về dự chương trình Xuân quê hương năm 2022.
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

(LĐTĐ) Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại đây, nơi ông đã xuất gia cách đây tám mươi năm, trụ thế 96 tuổi với 70 năm tu hành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai và giám sát việc thực hiện gói tín dụng ưu đãi trị giá 500 triệu Euro mà Hungary đã dành cho Việt Nam để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển...
Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Xem thêm
Phiên bản di động