M
13/10/2020 21:26

Nhiều thành tựu xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2015-2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Tín ngày càng có nhiều chuyển biến. Từ thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới Xã Hoàng Văn Thụ phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều bước tiến. Đa phần các quận, huyện, thị xã đều tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới.

“Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt huyện nông thôn mới” là một chỉ tiêu lớn trong 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII của huyện Thường Tín.

Nhiều thành tựu xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020
Diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp tại huyện Thường Tín. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình số 02 – CTr/HU, ngày 31/3/2016 về “Xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín, giai đoạn 2016-2020” và nhiều nghị quyết, kết luận, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức thực hiện đề án số 02/ ĐA-UBND và Đề án số 04/ĐA- UBND đạt nhiều kết quả.

Trong 5 năm, tổng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thường Tín là 1.421,78 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 18,6 tỷ đồng và tự nguyện hiến thặng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi.

Cùng đó, hệ thống giao thông nông thôn mới được củng cố, nâng cấp; đường trục xã, liên xã nhựa hóa, bê tông hóa 100%; đường trục thôn, xóm được cứng hóa 100%. Tỷ lệ thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 97%; hệ thống loa truyền thanh ở các xã được nâng cấp đảm bảo phát thanh 2 lần/ngày.

Đáng chú ý, phòng học của các trường trên địa bàn được huyện đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây mới, không còn phòng học tạm, dột nát. Theo thống kê, 82,95% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở) được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế dạt 89,28%.

Môi trường nông thôn huyện cũng được cải thiện, tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ngày càng tăng. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố, dân chủ được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện mạo nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại, văn minh.

Năm 2016, huyện Thường Tín thực hiện công tác dồn điền đổi thửa được 4.545,2 ha/ 4.302,19 ha (105,67%), vượt kế hoạch thành phố giao. Sau dồn điền đổi thửa đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, thúc đẩy phát triển nông nghiệp chất lượng cao và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu tụ sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng lên.

Trong 4 năm (2016-2019) huyện Thường Tín có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 28/28 xã, trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 9/9 tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; được đoàn thẩm tra của Thành phố đánh giá chấm điểm đạt 98/100 điểm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Lương Hằng

Nguồn :