M
25/09/2020 14:14

Xã Hoàng Văn Thụ phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để phấn đấu đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới trong năm 2020, xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) đã phát huy tốt hiệu quả của công tác tuyên truyền trong nhân dân.

Chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho người dân Nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tốt Động Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với các tiêu chí đô thị

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong triển khai thực hiện.

Xã Hoàng Văn Thụ phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Nhờ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, bộ mặt nông thôn mới của xã Hoàng Văn Thụ đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: Lương Hằng)

Những năm qua công tác tuyên truyền được xã Hoàng Văn Thụ quan tâm, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của xã. Cụ thể, sau khi đề án xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ phê duyệt, xã Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ phát động và ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn, xóm triển khai kế hoạch tuyên truyền.

Để nâng cao nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Văn Thụ đã mở nhiều lớp tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới. Tại các buổi họp dân, Ban chỉ đạo – Ban quản lý đề án trực tiếp tới dự hội nghị để cùng nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai học tập.

Với mong muốn nhân dân có thể hiểu rõ hơn về bản chất của quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ, Ban chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ đã tiến hành quán triệt sâu rộng cho cán bộ; Đảng viên; nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Đài truyền thanh xã được huyện chỉ đạo thường xuyên phát các tin, bài, tài liệu của Trung ương, Thành phố cũng như huyện Chương Mỹ về xây dựng nông thôn thôn mới, đặc biệt là 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hội nghị và công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã đã tập trung quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, huyện và xã, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ và nhân dân địa phương. Tổ chức tham gia tập huấn về xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch tập huấn của cấp trên.

Hằng năm Ủy ban nhân dân xã đã cử trên 60 cán bộ xã, thôn tham gia tập huấn đầy đủ các lớp tập huấn về công tác xây dựng nông thôn mới do thành phố, huyện tổ chức. Qua việc tập huấn đã giúp nâng cao năng lực, trách nhiệm của người làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc mở các lớp học tuyên truyền, nhiều hình thức tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới cũng được xã triển khai. Được biết, ngoài việc tuyên truyền trên đài truyền thanh, xã Hoàng Văn Thụ còn tiến hành trang trí trực quan chương trình nông thôn mới bằng panô, băng rôn trên các trục đường chính của xã và nhà văn hóa của các thôn.

Từ những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất định công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của xã Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả hơn nữa, góp phần cùng chính quyền và nhân dân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ trong thời gian tiếp theo.

Lương Hằng

Nguồn :