M
24/06/2020 16:41

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác vận động nữ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, sáng nay, 24/6, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020, biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.    

Tổ ấm của người lao động
Đoàn viên thi gói bánh chưng và vui Tết sum vầy
Mỗi hoạt động đều hướng tới đoàn viên, người lao động

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020…

Biện pháp nổi bật là Liên đoàn Lao động huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của huyện liên quan các nội dung trên tới 100% công đoàn cơ sở và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao với chủ đề cụ thể theo từng năm, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của công đoàn cơ sở, nhận thức, hiểu biết của công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, công tác vận động nữ, về thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”…

2339 chy hoa phat bieu
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Song song đó, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị, theo từng năm đồng thời chú trọng quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ nữ phấn đấu.

Đặc biệt, các hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh. Trong vòng 15 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại 718 doanh nghiệp có đông lao động nữ; bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 Mái ấm công đoàn; hỗ trợ giải ngân cho 1237 gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn của Quỹ Trợ vốn, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 17.863 công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng…

Với những biện pháp thiết thực như trên, công tác xây dựng gia đình, công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm có 856 gia đình được biểu dương cấp huyện và thành phố, hàng nghìn lượt gia đình được biểu dương cấp cơ sở. Riêng năm 2020, có 42 gia đình được biểu dương cấp huyện, 02 gia đình được biểu dương cấp thành phố.

3016 gia lam biyu dyyng
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố trao giấy khen cho các tập thể thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thành tích trong công tác vận động nữ

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020, trong 10 năm, toàn huyện đã có 17.120 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 5570 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp trên cơ sở.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã khen thưởng 29 tập thể, 52 cá nhân có thành tích trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020; 42 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhiệt liệt biểu dương các kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn nói chung, công tác nữ công nói riêng, nhất là phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà", xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” của Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trong thời gian qua.

3403 toan cynh hyi nghy
Toàn cảnh hội nghị

Nhất trí với những phương hướng triển khai phong trào trong thời gian tới mà Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cần chú trọng trong thời gian tới. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là chú trọng tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010- 2020, các chính sách liên quan tới lao động nữ.

Các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng đi đôi với chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng để làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, bình đẳng giới; về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ…

Phạm Diệp

Nguồn :